FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Výsledky 1. kola

Výsledky SGS AMU 2016 (I. kolo)

ŽADATEL
ŘEŠITEL
NÁZEV PROJEKTU
ŽÁDÁNO
CELKEM
(Kč)
NAVRŽENO
GK FAMU
(Kč)
SCHVÁLENO
GK AMU
(Kč)
Adamovský M.*
Historický pohled na právní a společenskou legitimizaci fotografie jakožto autorského díla v kontextu současné české právní úpravy. 135 tis.
115 tis.
115 tis.
Bendová H.* Umělecké filmy produkované farmaceutickou společností Sandoz 70 tis. 70 tis. 70 tis.
Čeněk J.
Elektronická hudba Zdeňka Lišky v ranných československých sci-fi filmech 140 tis. 100 tis. 100 tis.
Daňhel J.*
Aplikace mediální archeologie v praxi experimentálního filmu 137 tis. 137 tis.
117 tis.
Děcká E.
Oživení české autorské animace skrze analýzu produkční a distribuční dobré praxe nezávislých newyorských animátorů 142 tis. 0
0
Dvořák T.
Design fotografických přístrojů na přelomu 80. a 90. let 20. století 65 tis. 65 tis. 0
Rampal-Dzurenko V.
Cenzúra v indickom nezávislom filme súčasnosti. 115 tis. 0
0
Králová L.*
Dokumentární film v systému veřejnoprávních televizí po r. 1993 221 tis. 200 tis.
150 tis.
Novák M.
Komparační výzkum restaurování a digitalizace barevných kinematografických a fotografických inverzních originálů Kodachrome a jejich kopií z 30.-60. let 20. stol. 202 tis. 150 tis.
150 tis.
Prekop R.*
Odkaz Boba Krčila (New York, 1980-1992) 170 tis. 160 tis.
160 tis.
Procházka R.
Mezinárodní filmové festivaly jako mocenská pole: česká perspektiva 163 tis.
100 tis.
100 tis.
Stecker M.*
FAMU Mater, Katedra fotografie FAMU jako historický prototyp fotografického vzdělání 206 tis.
200 tis.
103 tis.
Vojtěchovský M.
Digitálne technológie v kontexte súčasných performatívnych postupov 87 tis.
57 tis.
0

*Preferované projekty GK FAMU


Zápis ze zasedání GK AMU ze dne 17.2.2016

Odkaz na celoškolní výsledky 1. kola Studentské grantové soutěže AMU v roce 2016


   Kontakt