FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Nacházíte se zde:   Úvod     Pro zájemce o studium    
Dny otevřených dveří


Upozornění: Den otevřených dveří, původně avizovaný na 26. 5. 2017, neproběhne na celofakultní úrovni.

Konzultace pedagogů pro uchazeče o studium poskytnou níže uvedené katedry v uvedených termínech formou "Katedrálního dne otevřených dveří":


Katedra fotografie: 26.5.2017, 1. patro od 10 do 16 hodin, zájemci si mohou přinést podklady (vlastní tvorbu) ke konzultacím.

Katedra kamery: 26.5. 2017 v době 9:00 - 13:00, jindy formou individuálně dohodnutých konzultací.

Katedra zvukové tvorby: pátek 2. 6. 2017 v době 10:00-16:00.


Nejbližší celofakultní Den otevřených dveří se koná 13.10.2017 v době od 10:00 do 16:00 hod.

V tomto termínu budou zájemcům o studium na všech katedrách k dispozici pedagogové, kteří budou poskytovat konzultace o studiu příslušného oboru.


Upozorňujeme uchazeče, že informace sdělené v rámci konzultací s pedagogy nelze pokládat za závazné ve smyslu Zákona o VŠ a že závazné informace o přijímacím řízení jsou pouze ty, které jsou zveřejněny na webových stránkách školy.


   Kontakt