FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Nacházíte se zde:   Úvod     Pro zájemce o studium    
Dny otevřených dveří


Den otevřených dveří se koná 13.10.2017 v době od 10:00 do 16:00 hod.

V tomto termínu budou zájemcům o studium na katedrách k dispozici pedagogové, kteří budou poskytovat konzultace o studiu příslušného oboru.


Katedra animované tvorby v uvedeném termínu z důvodu katederního soustředění DOD nepořádá.

Katedra kamery DOD nepořádá. Zájemci o studium na katedře kamery mohou kdykoliv během roku kontaktovat prof. Jiřího Macáka a domluvit se na individuálních konzultacích. Pokud si přejete konzultaci s jiným pedagogem katedry kamery, kontaktujte je také e-mailem, viz webové stránky katedry kamery.

Na katedře režie jsou začátky konzultací v 10:00 hod, 12:00 hod,15:00 hod.

Katedra scenáristiky a dramaturgie poskytuje konzultace od 10:00 do 14:00.

Katedra produkce zahajuje poslední konzultaci v 13 hodin.


Upozorňujeme uchazeče, že informace sdělené v rámci konzultací s pedagogy nelze pokládat za závazné ve smyslu Zákona o VŠ a že závazné informace o přijímacím řízení jsou pouze ty, které jsou zveřejněny na webových stránkách školy.


   Kontakt