FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Nacházíte se zde:   Úvod     Pro zájemce o studium    
Dny otevřených dveří


Upozornění: Celofakultní termín Dne otevřených dveří, avizovaný v harmonogramu akademického roku 2016/17 na 26. 5. 2017, z organizačních důvodů odpadá.  V případě zájmu o konzultace v LS se informujte na sekretariátu příslušné katedry: některé katedry umožňují po dohodě individuální konzultace, některé nabídnou v určitém termínu LS "Katedrální den otevřených dveří".


Nejbližší celofakultní Den otevřených dveří se koná 6.10.2017 v době od 10:00 do 16:00 hod.

V tomto termínu budou zájemcům o studium na všech katedrách k dispozici pedagogové, kteří budou poskytovat konzultace o studiu příslušného oboru.


Upozorňujeme uchazeče, že informace sdělené v rámci konzultací s pedagogy nelze pokládat za závazné ve smyslu Zákona o VŠ a že závazné informace o přijímacím řízení jsou pouze ty, které jsou zveřejněny na webových stránkách školy.


   Kontakt