FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Magisterské studium - požadavky k přijímacímu řízení AR 2017/2018

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

 

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia

Povinné práce k přijímacímu řízení :

1/ Hraný film na DVD v českém ( slovenském ) jazyce nebo titulky-  analogický bakalářskému filmu studenta oboru režie,

    délka 15 - 20 min max.

2/Písemná práce v českém ( slovenském ) jazyce  ( analogická bakalářské teoretické práci, 10 - 30 stran originálního tištěného textu  na téma

    z oblasti  reflexe, dějin či teorie filmu )

3/ Tištěný projekt magisterského studia v českém ( slovenském ) jazyce zahrnující:

-   téma teoretické diplomové práce - 2 kopie

-   námět tvůrčího projektu, tj. absolventského filmu o délce max. 40 min, který chce uchazeč v magisterském studiu realizovat - 2 kopie

-   výběr  přednášek a seminářů, které by  si uchazeč rád zapsal nad rámec povinných předmětů s ohledem na téma diplomové práce

    a žánr zamýšleného projektu

-   koncepce doplňkových forem studia ( tuzemské a zahraniční stáže, participace na grantových  nebo vědeckých projektech )

Termíny odevzdání

Přihláška do navazujícího magisterského studia se odevzdává do 23. 6. 2017 na Studijním oddělení  FAMU, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1

Filmy, teoretická práce a projekt se odevzdává do 1. září na Katedře režie  FAMU, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1.

           


   Kontakt