FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Nacházíte se zde:   Úvod     Fakulta     Úřední deska    
Vyhlášení přijímacího řízení do doktorského studia

Vyhlášení přijímacího řízení do doktorského studia


V souladu s § 49 Zákona 137/2016 Sb. (Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /zákon o vysokých školách/), a s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu AMU vyhlašuji přijímací řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2017/18.

Veškeré závazné informace o podmínkách přijímacího řízení a způsobu ověřování jejich splnění, lhůtách a způsobu podávání přihlášek ke studiu, formě a rámcovém obsahu zkoušky jsou zveřejněny na příslušných webových stránkách FAMU v sekci Pro zájemce o studium, zde v oddílu Úřední deska: podrobné informace o přijímacím řízení - doktorské studium.11. listopadu 2016Mgr. Zdeněk Holý

děkan FAMU
   Kontakt