FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Nacházíte se zde:   Úvod     Fakulta     Úřední deska    
Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářského studia

Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářského studia


V souladu s § 49 Zákona 111/1998 Sb. (Zákona o vysokých školách) a s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu AMU vyhlašuji přijímací řízení do bakalářského studijního programu pro akademický rok 2017/18.

Veškeré závazné informace o podmínkách přijímacího řízení a způsobu ověřování jejich splnění, lhůtách a způsobu podávání přihlášek ke studiu, formě a rámcovém obsahu zkoušky jsou zveřejněny na příslušných webových stránkách FAMU v sekci Pro zájemce o studium.


30. srpna 2016


                                                                                 

Mgr. Zdeněk Holý

děkan FAMU


   Kontakt