FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Nacházíte se zde:   Úvod     Fakulta     Úřední deska    
Výběrové řízení - vedoucí Katedry FAMU International

Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucího Katedry FAMU International. Jedná se o odborné řízení a praktický managament veškerých aktivit katedry, pod které spadá akreditovaný studijní program CDM (Cinema and Digital Media), neakreditované studijní programy APP (Academy Preparation Program), smluvní studijní programy, pobyty studentů v rámci programů Erasmus a Free Movers a další aktivity.


Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 4) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.


Předpoklady:

·         Odborná a profesní znalost filmu a audiovizuálního umění obecně

·         Finanční management

·         Organizační zdatnost

·         Občanská bezúhonnost

·         Plynulá znalost angličtiny, plynulá znalost češtiny

·         Další jazyky výhodou


Předpokládaná výše pracovního úvazku:

  • 1,0
  • Platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU


Předpokládaný nástup:

  • 1. 10. 2017

 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

a)   jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail

b)   strukturovaný pracovní životopis

c)   přehled odborné činnosti

d)   kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání

e)   koncepce vývoje a budoucnosti katedry FI (3-6 str.) se zvláštním zřetelem na potřebu propojení českých a zahraničních studentů při společných vzdělávacích a tvůrčích aktivitách

 

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 10. 8. 2017 na adresu: Filmová a televizní fakulta AMU, sekretariát děkana, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, předmět: Výběrové řízení na vedoucího FI. Výběrové řízení se uskuteční formou veřejného slyšení v anglickém jazyce v první polovině září 2017.


Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.cz a www.famu.cz.


V Praze dne 10. 7. 2017


Mgr. Zdeněk Holý

děkan FAMU


   Kontakt