FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Nacházíte se zde:   Úvod     Fakulta     Úřední deska    
Výběrové řízení - pedagog pro výuku profilového oboru animace

Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení  místa akademického pracovníka pro Katedru animované tvorby FAMU - Pedagog pro výuku profilového oboru animace.


Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.


Náplň práce:

·         výuka předmětu Dějiny animovaného filmu pro studenty katedry animované tvorby a celoškolního předmětu Možnosti animace

·         dále účast při přijímacím řízení oboru animace, při klauzurních zkouškách, účast ve zkušebních komisích bakalářského i magisterského stupně a na studijních soustředěních katedry


Předpokladem pro účast ve výběrovém řízení je:

·         VŠ vzdělání v oblasti filmové vědy, dějin filmu, zejména animovaného filmu

·         pedagogická praxe výuky dějin animovaného filmu, schopnost odborné analýzy filmového díla, dramaturgické schopnosti, hluboká znalost dějin i současné české i světové animace

·         organizační předpoklady, systematičnost, flexibilita, obětavost a pracovní nasazení i nad rámec úvazku

·         vlastní činnost v oboru animace - publikační, lektorská, dramaturgická, programová

·         schopnost přednášet v anglickém jazyce


Datum nástupu:

·         leden 2018


Pracovní úvazek:

·         0,4

·         platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU


Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

·         jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail

·         strukturovaný životopis

·         kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání

·         motivační dopis

·         vlastní nástin koncepce výuky


Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 13. 11. 2017 na adresu: Filmová a televizní fakulta AMU, sekretariát děkana, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, předmět: Výběrové řízení KAT.

Předpokládaný termín konání výběrového řízení: polovina prosince 2017. Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.cz a www.famu.cz.Mgr. Zdeněk Holý

Děkan FAMU


Zveřejněno dne 11. října 2017.

 


   Kontakt