FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Nacházíte se zde:   Úvod     Fakulta     Úřední deska    
Výběrové řízení - odborný asistent KP

Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného asistenta Katedry filmové a televizní produkce.

 

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

 

Náplň práce:

 • výuka předmětů se zaměřením na proměny systému audiovizuálních médií po nástupu síťových digitálních médií
 • vedení teoretických bakalářských a magisterských prací

 

Požadavky:

 • VŠ vzdělání, ideálně ukončené doktorské studium
 • praxe v oblasti výuky na VŠ min. 5 let
 • předložení koncepce výuky
 • organizační předpoklady, flexibilita a schopnost koordinace učebních osnov
 • schopnost zapojení se do výuky v českém i anglickém jazyce
 • aktivní přístup k řešení výzkumných projektů a získávání badatelských grantů
 • doložená publikační činnost v českých i zahraničních vědeckých periodikách


Datum nástupu:

 • 1. 10. 2017

 

Pracovní úvazek:

 • 0,25
 • Platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail
 • strukturovaný pracovní životopis
 • přehled umělecké a publikační činnosti
 • návrh sylabů a anotací výuky
 • kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání.

 

 

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 10. 8. 2017 na adresu: Filmová a televizní fakulta AMU, sekretariát děkana, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, předmět: Výběrové řízení KP.

Předpokládaný termín konání výběrového řízení: v první polovině září 2017.

Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.cz a www.famu.cz.

 

 

Mgr. Zdeněk Holý

Děkan FAMU


Vyvěšeno dne 10. července 2017


   Kontakt