FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Akce dokumentů

Usnesení AS FAMU – vyhlášení děkanských voleb

Autor: Silvie Demartini Poslední změna: Pátek 15.01.2016 10:44

Usnesení AS FAMU – vyhlášení děkanských voleb:

dokument ve formátu pdf zde

 


Akademický senát FAMU, ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, a Volebního a jednacího řádu AS FAMU vyhlašuje k 21. 12. 2015 zahájení výběru kandidátů na děkana FAMU pro volební období 2016 – 2020.

Kandidáty/kandidátky na funkci děkana může navrhovat kterýkoli člen akademické obce FAMU.

VZOR nominačního lístku zde


Od 21. 12. 2015 do 25. 1. 2016 přijímá AS FAMU písemné návrhy adresované na děkanát FAMU, k rukám předsedy AS FAMU.

Návrh musí obsahovat stručné zdůvodnění, souhlas s kandidaturou a souhlas se zveřejněním koncepce. Koncepce musí být doručeny v tištěné i elektronické podobě, nejpozději do 25. 1. 2016 do 16:00 hod. na děkanát FAMU a elektronicky na emailovou adresu: ivo.trajkov@famu.cz; předmět: Děkan 2016-2020. Koncepce budou zveřejněny 25. 1. 2016 na www.famu.cz.


Termín veřejného slyšení kandidátů/kandidátek je stanoven na 2. 2. 2016, místo a čas budou oznámeny nejpozději v den zveřejnění koncepcí na webových stránkách FAMU.


Jednání AS FAMU o návrhu na jmenování děkana FAMU se uskuteční 8. 2. 2016 od 18:00 hod. v učebně č. 1 hlavní budovy FAMU, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1.Hlasování o přijetí usnesení:Pro: 7                         Proti: 0                     Zdržel se: 0

  

Usnesení bylo přijato.


   Kontakt