FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Nacházíte se zde:   Úvod     Fakulta     Úřední deska    
Návrh na jmenování děkana FAMU pro období 2016-­2020

Návrh na jmenování děkana FAMU pro období 2016-­2020

Dne 8. 2. 2016 proběhlo hlasován Akademického senátu FAMU, ve smyslu zákona 111/1998 Sb., v platném znění, Statutu FAMU, Volebního a jednacího řádu AS FAMU a Usnesení AS FAMU z 9. 12. 2015, hlasování o návrhu na jmenování děkana FAMU pro období 2016 - 2020.


V tajném hlasování rozhodl Akademický senát FAMU, v prvním kole, takto:


Zdeněk Holý: 5

Marek Hovorka: 1
Ladislav Šerý: 0
Martin Vadas: 0
Jiř Vlach: 3


Dle Volebního a jednacího řádu AS FAMU, článků 10 a 16, získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS FAMU potřebnou pro navržení na funkci děkana fakulty kandidát Zdeněk Holý.


Příbuzné položky

   Kontakt