FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Nacházíte se zde:   Úvod     Fakulta     Poradní orgány    
Technologická komise FAMU (2017 - 2020)

Seznam členů Technologické komise FAMU (jmenovaných děkanem FAMU na období 2017 - 2020):


Předseda:   

Ondřej Šejnoha (ředitel Studia FAMU)


Členové - interní:      

prof. Mgr. Jiří Myslík (katedra kamery)

Mgr. Pavel Rejholec (katedra zvukové tvorby)

MgA. Tomáš Doruška (katedra střihové skaldby)

Eric Rosenzveig (katedra CAS)

Ing. Vít Petrášek (vedoucí TV odd. Studia FAMU)


Členové - externí:      

Ing. Ivo Marák

Ing. Martin Hřebačka


Zástupce studentů:

BcA. Tomáš Lipský (1. roč. MgA., katedra kamery)

                 

Technologická komise je poradním orgánem děkana FAMU a řídí se statutem Technologické komise FAMU.


Zápisy - Technologická komise (2017 - 2020) - formát PDF:

6.1.2017


Archiv - zápisy ze zasedání předchozích Technologických komisí FAMU (ve formátu PDF):

31.3. 2003; 14.4. 2003; 17.6. 2003; 17.3. 2004; 23.10. 2006; 25.10. 2006; 5.6. 2007; 14.4. 2010; 13.1.2012; 31.1.2012; 2.3.2012
3.4.2015


   Kontakt