FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Nacházíte se zde:   Úvod     Fakulta     Disciplinární komise FAMU    
Složení Disciplinární komise FAMU

V souladu se zákonem 111/1998 Sb. (§ 27/f) a Disciplinárním řádem AMU

ustanovuji od 13. 1. 2016 disciplinární komisi FAMU v tomto složení:

Mgr. Marek Vajchr, předseda, proděkan pro studijní záležitosti

Mgr. Jitka Hejtmanová, pedagožka FAMU

Kateřina Turečková, studentka FAMU

MgA. Vidu Gunaratna, student FAMU

 

Schváleno AS FAMU 13. 1. 2016

MgA. Pavel Jech

děkan FAMU


   Kontakt