FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Nacházíte se zde:   Úvod     Fakulta     Disciplinární komise FAMU    
Složení Disciplinární komise FAMU

V souladu se zákonem 111/1998 Sb. (§ 27/f) a Disciplinárním řádem pro studenty AMU

ustanovuji od 30. 1. 2018 disciplinární komisi FAMU v tomto složení:

MgA. Jiří Vlach, pedagog FAMU


Mgr. Petr Marek, pedagog FAMU


BcA. Yvona Teysslerová, studentka FAMU


BcA. Adéla Komrzý, studentka FAMU 

Schváleno AS FAMU 30. 1. 2018

Mgr. Zdeněk Holý
děkan FAMU


   Kontakt