logo FAMU
FAMU Grants

Granty na Fakultě

INFO

Veškeré žádosti o externí granty (Např. Nadace, MK, MHMP atd.) podávané jménem AMU se podávají prostřednictvím fakultních projektových manažerek HAMU nejméně 10 dnů před uvedeným termínem.


Aktuality


Kancelář pro vědu, výzkum a projekty (VV+P) poskytuje organizační a administrativní podporu akademickým pracovníkům školy a studentům všech stupňů studia při zpracování grantových projektů.

Mezi hlavní aktivity Kanceláře pro vědu, výzkum a projekty patří:

 • Evidence, metodická podpora  a administrace grantových projektů (administrace a analýza grantových projektů, kontrola financování a čerpání prostředků běžících projektů, řešení problematiky smluv)
 • Monitoring externích grantových možností
 • Vnitřní grantová soutěž  VGS – příprava a organizace soutěže, kontrola průběhu a čerpání prostředků, kontrola dodržování pravidel, vyhodnocení  
 • Studentská grantová soutěž SGS - příprava a organizace soutěže, kontrola průběhu a čerpání prostředků, kontrola dodržování pravidel, vyhodnocení  
 • Projektová soutěž PS (DKR) - příprava a organizace soutěže, kontrola průběhu a čerpání prostředků, kontrola dodržování pravidel, vyhodnocení  
 • Zpracovávání podkladů o fakultní grantové činnosti pro prorektora pro vědu, výzkum a projekty AMU
 • Správa databáze grantů VERSO
 • Příprava podkladů pro vkládání do databáze RIV
 • Aktivní spolupráce s rektorátním oddělením pro V+V a P
 • Administrativní podpora Fakultní grantové komise
 • Administrativní podpora Fakultní výběrové komise
 • Administrativní podpora/asistence při přípravě projektových žádostí
 • Kontrola průběhu a čerpání svěřené grantové agendy (od podání žádostí až po ukončení projektů závěrečnou zprávou)

Kontakty

doc. MgA. Irvin Venyš, Ph.D.

proděkan pro pedagogické záležitosti, vědu, výzkum, inovace, mezinárodní vztahy

E-mail: irvin.venys@hamu.cz
Phone: 234 244 133
Contact detail

Ing. Kamila Mikešová

projektový manažer - SGS, FPS, CRP, Projektová soutěž DKR

E-mail: kamila.mikesova@hamu.cz
Phone: 234 244 130
Contact detail

Silvie Demartini

projektový manažer - externí granty

E-mail: silvie.demartini@famu.cz
Phone: 234 244 105
Contact detail

Ing. Jan Vanda

projektový manažer - externí granty výzkumného centra hudební akustiky MARC

E-mail: jan.vanda@hamu.cz
Phone: 234 244 131
Contact detail

MgA. Daniela Machová

administrativní podpora grantů, RIV, fakultní manažer – Excellent, pedagogická část FPS

E-mail: daniela.machova@hamu.cz
Phone: 234244110
Contact detail

Poslední podpořené projektyNadace Leoše Janáčka - listopad

Nadace Leoše Janáčka, grant program Nadační příspěvek Nadace Leoše Janáčka

Year
2019

Stipendia pro vysokoškolské pedagogy (AKTION)

AKTION, grant program Stipendia pro vysokoškolské pedagogy

Year
2019

Semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia (AKTION) na letní semestr 2020

AKTION, grant program Semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia

Year
2019

Nadace Český hudební fond

Nadace český hudební fond, grant program Nadační příspěvek Český hudební fond

Year
2019.
.