Random Image
Work with us
B. Sláma: Koncepce rozvoje katedry režie k výběrovému řízení na vedoucího KR 2023
Updated on 2. January 2024
PDF
Inzerát Tajemnice/tajemník Katedry produkce FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
Konkurz na pozici spolupracovníka/spolupracovnice děkanky a proděkanek/proděkanů FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
K otázkám o výběrovém řízení na vedoucího Katedry kamery FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
K otázkám o výběrovém řízení na vedoucího Katedry kamery FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
Odborný/á knihovník/knihovnice – knihovna a videotéka FAMU
Updated on 10. September 2023
Recepční pro Studio FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
Tendering procedure: FAMU International - teacher CDM
Updated on 10. September 2023
PDF
The Tendering Procedure for the Position of the Teacher for FAMU International - Directing Cinema and Digital Media
Updated on 10. September 2023
PDF
Volby na obsazení institutu ombudsmana/ombudsmanky FAMU 2024
Updated on 6. June 2024
PDF
VŘ_CAS_akademický pracovník
Updated on 10. September 2023
PDF
VŘ_CAS_akademický pracovník_výuka dějin filmu
Updated on 10. September 2023
PDF
VŘ - Centrum audiovizuálních studií FAMU - pedagog pro výuku profilového oboru audiovizuální studia. ( garant )
Updated on 10. September 2023
PDF
VŘ - Centrum audiovizuálních studií FAMU - pedagog pro výuku profilového oboru audiovizuální studia. ( vedoucí dílny I )
Updated on 10. September 2023
PDF
VŘ - Centrum audiovizuálních studií FAMU - pedagog pro výuku profilového oboru audiovizuální studia. ( vedoucí dílny II )
Updated on 10. September 2023
PDF
VŘ: Centrum audiovizuálních studií - vedoucí katedry
Updated on 10. September 2023
PDF
VŘ_FI_pedagog v oblasti teorie a historie filmu
Updated on 10. September 2023
PDF
VŘ_Katedra fotografie_vedoucí katedry
Updated on 10. September 2023
PDF
VŘ_KDT_odborný/á asistent/ka dramaturgický seminář_bc
Updated on 10. September 2023
PDF
VŘ_KDT_odborný/á asistent/ka dramaturgický seminář_mgr
Updated on 10. September 2023
PDF
VŘ KDT - odborný asistent: dílna 1.ročníku
Updated on 10. September 2023
DOC
VŘ KDT - odborný asistent: dramaturgický seminář
Updated on 10. September 2023
DOC
VŘ KF - koordinátor v AJ
Updated on 10. September 2023
DOC
VŘ KF - odborný asistent současné umění
Updated on 10. September 2023
DOC
VŘ KF - vedoucí Ateliéru Fotografie
Updated on 10. September 2023
DOC
VŘ_KP_odborný asistent katedry produkce_daně a účetnictví
Updated on 10. September 2023
PDF
VŘ: KZT_pedagog pro výuku profilového oboru zvuková tvorba
Updated on 10. September 2023
PDF
VŘ pedagoga v oblasti dějin umění 20. stol., teorie umění po roce 1960 - CAS
Updated on 10. September 2023
DOC
VŘ vedoucí FI - koncepce rozvoje oboru - Mgr. Jitka Hejtmanová
Updated on 12. June 2024
PDF
VŘ vedoucí KAT - koncepce rozvoje oboru - M. Pavlátová
Updated on 21. May 2024
PDF
VŘ vedoucí KDT
Updated on 10. September 2023
DOC
VŘ vedoucí KHD - koncepce rozvoje oboru - MgA. Andrej Sýkora
Updated on 20. June 2024
PDF
VŘ vedoucí KK koncepce rozvoje J Brabec
Updated on 10. September 2023
PDF
VŘ vedoucí KK_koncepce rozvoje KK 2021_Brabec Updated
Updated on 10. September 2023
PDF
VŘ vedoucí knihovny
Updated on 10. September 2023
PDF
VŘ vedoucí KZT_koncepce rozvoje KZT_Rejholec
Updated on 10. September 2023
PDF
VŘ_vedoucí_KZT_koncepce_rozvoje_KZT_Rejholec
Updated on 10. September 2023
PDF
VŘ vedoucí KZT - koncepce rozvoje oboru - P. Rejholec
Updated on 14. March 2024
PDF
VŘ: Výzkumný pracovník pro realizaci mobilit / Call: Research worker for Implementing mobility
Updated on 10. September 2023
PDF
VŘ: Výzkumný pracovník pro realizaci mobilit / Call: Research worker for implementing mobility (01)
Updated on 10. September 2023
PDF
VŘ: Výzkumný pracovník pro realizaci mobilit / Call: Research worker for implementing mobility (02)
Updated on 10. September 2023
PDF
VŘ: Výzkumný pracovník pro realizaci mobilit / Call: Research worker for implementing mobility (03)
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení - 3x akademický/á pracovníkapracovnice pro Katedru režie FAMU – asistent/ka vedoucí/ho dílny
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení - akademický/á pracovník/pracovnice pro Katedru herního designu FAMU – pedagog/pedagožka teoretických předmětů
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení - asistent/asistentka katedry FAMU International
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení CAS - pedagog/pedagožka pro výuku dějin výtvarného umění 20. - 21. století a současného umění
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení CAS - pedagog/pedagožka pro výuku profilového oboru Audiovizuální studia
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení_Centrum audiovizuálních studií_pedagog pro výuku profilového oboru audiovizuální studia
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení - Environmentální ambasador/ka FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení FAMU International_asistent/ka katedry
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení FAMU International_pedagog/žka teoretických předmětů z oblasti fotografie a filmu v anglickém jazyce
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení FI - pedagog/pedagožka pro Academy Preparation Program a Directing Cinema and Digital Media
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení hospodář/ka FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení Katedra fotografie_Pedagog pro výuku grafického designu a souvisejících předmětů
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení Katedra kamery_akademický pracovník
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení_Katedra kamery_akademický pracovník
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení Katedra produkce_Odborní asistenti
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení_Katedra produkce_odborný asistent
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení Katedra produkce_Odborný asistent
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení_Katedra scenáristiky a dramaturgie_vedoucí katedry
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení Katedra střihové skladby_akademický pracovník
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení Katedra střihové skladby_akademický pracovník Updated 11. November 2019 PDF
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení_Katedra zvukové tvorby_akademický pracovník_oborový seminář
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení_Katedra zvukové tvorby_akademický pracovník_realizační dílna
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení_Katedra zvukové tvorby_akademický pracovník_technologie zvukové tvorby
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení KAT - pedagog/pedagožka pro výuku profilového předmětu studijního programu Animovaná tvorba
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení KHD - pedagog/pedagožka profilových teoretických předmětů studijního programu Herní design
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení KHD - pedagog/pedagožka profilových teoretických předmětů studijního programu Herní design Updated 31. August 2022 PDF
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení KK v Kabinetu obrazové techniky – pedagog/pedagožka pro výuku předmětů a praktických cvičení SP Kamera
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení - Knihovník/knihovnice FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení KP – pedagog/pedagožka pro výuku profilových předmětů 1. ročníku bakalářského studijního programu Produkce
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení KP – pedagog/pedagožka pro výuku profilových předmětů Producentská dílna 1 a 2
Updated on 9. July 2024
PDF
Výběrové řízení na akademické/ho pracovníka/pracovnice KSD – 2X pedagog/pedagožka pro výuku Scenáristického semináře
Updated on 24. October 2023
PDF
Výběrové řízení na akademické/ho pracovníka/pracovnice pro Katedru kamery FAMU– výuka Kameramanského semináře
Updated on 24. October 2023
PDF
Výběrové řízení na akademické/ho pracovníka/pracovnice pro Katedru kamery FAMU– výuka Kameramanského semináře_říjen 2023
Updated on 27. November 2023
PDF
Výběrové řízení na akademické/ho pracovníka/pracovnici a vedoucí/ho Kabinetu historie a teorie audiovize FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na akademické/ho pracovníka/pracovnici a vedoucí/ho Katedry herního designu FAMU
Updated on 20. June 2024
PDF
Výběrové řízení na akademické/ho pracovníka/pracovnici a vedoucí/ho KZT
Updated on 14. March 2024
PDF
Výběrové řízení na akademické/ho pracovníka/pracovnici pro Centrum audiovizuálních studií
Updated on 20. June 2024
PDF
Výběrové řízení na akademickou pracovnici / akademického pracovníka pro Katedru fotografie FAMU, studijní program Konzervování a restaurování fotografie - chemik-technolog
Updated on 23. April 2024
PDF
Výběrové řízení na akademickou pracovnici / akademického pracovníka pro Katedru fotografie FAMU, studijní program Konzervování a restaurování fotografie - restaurování papíru
Updated on 23. April 2024
PDF
Výběrové řízení na akad. prac. KF - chemie pro konzervátory a restaurátory
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na akad. prac. KF - Vedení Ateliéru restaurování a konzervování fotografie
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na místo akademické/ho pracovnice/pracovníka a vedoucí/ho FAMU International
Updated on 12. June 2024
PDF
Výběrové řízení na místo akademické/ho pracovnice/pracovníka a vedoucí/ho Katedry animované tvorby FAMU
Updated on 21. May 2024
PDF
Výběrové řízení na místo vedoucí_ho Katedry dokumentární tvorby FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na místo vedoucí/ho Katedry fotografie FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na místo vedoucí/ho Katedry produkce FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na místo vedoucí_ho Katedry střihové skladby FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na na obsazení místa referenta / referentky studijního oddělení FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na na obsazení místa vedoucí/ho Centra audiovizuálních studií FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovnice/pracovníka pro KSS - výuka předmětu Dílna střihové skladby
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovníka/pracovnice pro Katedru režie FAMU – asistent/ka vedoucí/ho dílny
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovníka/pracovnice pro KDT FAMU – pedagog teoretických předmětů
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovníka/pracovnice pro KDT FAMU – Realizační dílna 1. ročníku
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovníka/pracovnice pro KDT FAMU – vedoucí Realizační dílny
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovníka/pracovnice pro KSS v mezinárodním programu
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na obsazení místa Produkční manager/ka Studia FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na obsazení místa Projektový/á manažer/ka FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na obsazení místa Projektový/á manažer/ka FAMU pro projekt NAKI
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na obsazení místa referenta / referentky studijního oddělení
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na obsazení místa referenta / referentky studijního oddělení
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na obsazení místa referenta / referentky studijního oddělení FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho Katedry produkce FAMU - do 12. 8. 2022
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí / vedoucího knihovny
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí / vedoucího knihovny
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na obsazení pozice Asistent*ka katedry FAMU International
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na pozici akademické/ho pracovníka/pracovnice Katedry fotografie - chemie pro konzervátory a restaurátory
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na pozici akademické/ho pracovníka/pracovnice Katedry fotografie - vedoucí Ateliéru restaurování a konzervování
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na pozici ekonom_ka katedry FAMU International
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na pozici ekonom_ka katedry FAMU International
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na pozici knihovníka / knihovnice FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na pozici knihovník/knihovnice FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na pozici odborné/ho asistenta/asistentky Katedry produkce
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na pozici pedagog / pedagožka CDM FAMU International
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na pozici vedoucí*ho FAMU International
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Katedry animované tvorby FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na pozici vedoucí*ho Katedry herního designu FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na pozici vedoucí/ho katedry kamery
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Katedry kamery
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na pozici vedoucí_ho katedry kamery_červen 2021
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na pozici vedoucí/ho katedry režie
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Katedry zvukové tvorby
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na referent/ka správy majetku FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na tajemnici/tajemníka ombudsmanky FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na Vedoucí/ho GAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení na vedoucí/ho Katedry režie FAMU
Updated on 2. January 2024
PDF
Výběrové řízení na zástupkyně/zástupce vedoucí katedry FAMU International - THP pozice
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení pedagog/pedagožka a zástupce/zástupkyně vedoucí KP
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení referent/ka správy majetku FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení sekretářka / sekretář děkanky FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení - tajemník/tajemnice FAMU
Updated on 2. January 2024
PDF
Výběrové řízení Údržbář/ka FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení - vedoucí Katedry scenáristiky a dramaturgie FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové_řízení_-_vedoucí_katedry_zvukové_tvorby
Updated on 10. September 2023
PDF
Výběrové řízení vedoucí komunikace FAMU
Updated on 10. September 2023
PDF
Vyhlášení děkanských voleb
Updated on 10. September 2023
PDF
Vyhlášení volby děkana/děkanky FAMU pro volební období 2024-2028
Updated on 26. February 2024
PDF