Random Image
Organisational Structure

 

Doctoral Programme Council of the Doctoral Study Program Film, Television and Photographic Arts and New Media (field of study Theory of Film and Multimedia Production):

Chairman: doc. MgA. Ivo Mathé

Members:

Mgr. Helena Bendová; Vice-Dean for Science and Research
doc. RNDr. MgA. Martin Čihák, Ph.D.
Mgr. Petra Dominková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Jirsa, Ph.D.
doc. Mgr. David Kořínek
prof. Jiří Kubíček
prof. Mgr. Josef Pecák, CSc.
doc. Mgr. Pavel Rejholec
Mgr. Tereza Stejskalová, Ph.D.
doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.

Bursar : PhDr. Ilona Sejkorová

Doctoral Programme Council of the Doctoral Study Program Research and Theory of Audiovision:

Chairman: doc. MgA. Hynek Alt

Members:

Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.
doc. MgA. Martin Blažíček, Ph.D. 
doc. Mgr. Tereza Brdečková
Prof. Mgr. Aleš Danielis
Mgr. Petra Dominková, Ph.D.
MgA. Lucie Králová, Ph.D.
Prof. Mgr. Jakub Kudláč, Ph.D.
Prof. Mgr. Jiří Myslík
doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.
MgA. Maria Procházková, Ph.D.

Bursar : Monika Janovská