logo FAMU
Department of Photography (KF)

Katedra fotografie
Filmová a televizní fakulta AMU
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1
 
Sekretariát katedry:
Lubica Skřivánková
lubica.skrivankova@famu.cz
+420 234 244 317
 

https://foto.amu.cz/en/.
.