logo FAMU
FAMU International (FI)

PODMÍNKY PŘIJETÍ A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Základními podmínkami je věk minimálně 18 let, znalost českého a anglického jazyka (pohovor je veden zčásti v angličtině).

První kolo

Pro přijetí do prvního kola je třeba vyplnit online přihlášku a přiložit následující dokumenty ve formátu PDF.

  • životopis s dosavadním vzděláním a praxí
  • stručný motivační dopis na téma proč tě zajímá filmová produkce
  • seznam 10 filmových děl, která považuješ za podstatná z hlediska svého zájmu a chápání kinematografie
  • úvahu nad vlastními organizačními schopnostmi a samostatností přístupu k řešení problémů (max. 1 normostrana)
  • esej na téma „Krátký film a jeho tvůrčí a společenský potenciál“ (max. 2 normostrany)

Do 48 hodin od zaslání přihlášky přijde uchazeči informace o přijetí přihlášky.Výše zmíněné dokumenty bude vyhodnocovat odborná komise FAMU a vybrané uchazeče pozve do druhého kola. O ne/přijetí do druhého kola budou uchazeči informování do 25. června 2020 na e-mail uvedený v přihlášce.

 

Druhé kolo

Uchazeči přijati do druhého kola budou pozváni k pohovoru s odbornou komisí. Pohovor bude probíhat na konci června 2020 osobně v Praze na FAMU.

O přijetí či nepřijetí ke studiu bude uchazeč informován e-mailem do konce července 2020. Začátek výuky je plánován v polovině září.