logo FAMU
Department of Production (KP)

Katedra produkce
Filmová a televizní fakulta AMU
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1
 
Sekretariát katedry:

Jakub Přikryl
+420 234 244 335
jakub.prikryl@famu.cz

 .
.