logo FAMU
Center for audiovisual studies (CAS)

Prezentaci Centra audiovizuálních studií a informace pro zájemce o studium najdete na http://cas.famu.cz

Centrum audiovizuálních studií
Filmová a televizní fakulta AMU
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1
 
Sekretariát katedry:

Petra Hofmanová
+420 234 244 351
petra.hofmanova@famu.cz

http://cas.famu.cz/.
.