Random Image
Admission procedure for Ukrainian applicants / Процедура прийому в студію - абітурієнти з України

Magisterské studium

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH PROGRAMŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

 

Informace k přijímacímu řízení do navazujících magisterských studijních programů pro rok 2023/2024 naleznete na níže uvedeném odkazu.

Uchazeči, kteří jsou Cizinci a státní občané Ukrajiny, jsou oproti ostatním uchazečům osvobození od povinnosti hradit poplatek za:

  1. úkony spojené s přijímacím řízením,
  2. úkony spojené s posouzením splnění podmínek prokázání dosaženého předchozího vzdělání,
  3. zkoušku z českého jazyka v rámci přijímacího řízení na AMU.

Přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů 2023/2024