Random Image
Admission procedure for Ukrainian applicants / Процедура прийому в студію - абітурієнти з України

Bakalářské studium

 

!

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2024/2025 BUDOU ZVEŘEJNĚNY V ČERVNU 2023. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 JE JIŽ UZAVŘENO.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2024/2025

 

Informace k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů pro rok 2024/2025 naleznete v červnu 2023 na níže uvedeném odkazu.

Uchazeči, kteří jsou Cizinci a státní občané Ukrajiny, jsou oproti ostatním uchazečům osvobození od povinnosti hradit poplatek za:

  1. úkony spojené s přijímacím řízením,
  2. úkony spojené s posouzením splnění podmínek prokázání dosaženého předchozího vzdělání,
  3. zkoušku z českého jazyka v rámci přijímacího řízení na AMU.

 

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů 2024/2025