Random Image
Studentská konference FAMU

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE FAMU 2023
- VÝZVA NA PODÁVÁNÍ KONCEPTŮ

Od 2. ledna do 15. února 2023 je vyhlášena výzva na podávání konceptů na organizaci jednodenní či dvoudenní studentské vědecké konference konané mezi březnem až listopadem 2023. Smyslem této výzvy je umožnit studentům sdílet odborné zkušenosti a poznatky v různých oblastech výzkumu audiovize a rozvíjet jejich samostatnou badatelskou činnost (jež může a nemusí být spjatá např. s přípravou jejich bakalářských a diplomových teoretických prací či disertačních prací). Organizátoři – studenti samotní nebo akademičtí či vědecko-výzkumní pracovníci – mohou skrze konferenci rozšířit pole vzdělávacích aktivit fakulty a rozvíjet společné myšlení nad tématy dle jejich vlastního výběru.

Studentská konference je chápána v této výzvě jako konference s minimálním počtem 5 různých konferenčních příspěvků, přičemž autory většiny z nich musí být studenti FAMU. V rámci konference mohou být nicméně prezentovány také zvané přednášky či diskuse za účasti akademiků a odborníků z nitra i z vnějšku F/AMU. Odehrát se může prezenčně (např. v prostorech FAMU) nebo online.  

Přihlášku mohou podávat studenti nebo akademičtí a vědečtí pracovníci FAMU. Mezi dalšími spolupracovníky v týmu mohou být studenti, pedagogové FAMU, vědečtí zaměstnanci FAMU anebo odborníci mimo školu. Požadovaná dotace může být ve výši maximálně 100 000 Kč.

Z došlých přihlášek bude jeden až dva vítězné koncepty konference vybírat grantová komise FAMU, která má právo projekt podpořit se sníženou výší dotace oproti návrhu, bude-li rozpočet v některých položkách neadekvátní. Grantová komise rozhoduje o přidělení finanční podpory během února podmínečně; finální přidělená částka bude vítězi oznámena poté, co bude potvrzen rozpočet F/AMU v roce 2023 ze strany MŠMT. Úspěšnému žadateli bude poskytována průběžná organizační pomoc.    

S obsahovými dotazy se můžete obracet na proděkanku pro vědu a výzkum Helenu Bendovou helena.bendova@famu.cz a s ekonomickými na grantovou metodičku Petru Horkou petra.horka@famu.cz. Vyplněný formulář (viz níže) posílejte maximálně do 15. února 2023 proděkance Heleně Bendové.

Harmonogram:

  • podávání přihlášek na přiloženém formuláři: 2. ledna až 15. února 2023
  • rozhodnutí grantové komise FAMU s podmínečným přidělením dotace: nejpozději 15. března 2023 (konečná přidělená částka odvisí od finální verze rozpočtu F/AMU)

Formulář žádosti_studentska konference 2023

Zápis ze zasedání Grantové komise FAMU - 10. 3. 2023