Random Image
Studentská konference FAMU

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE FAMU 2021 - VÝZVA NA PODÁVÁNÍ KONCEPTŮ

Do 31. ledna 2021 je vyhlášena výzva na podávání konceptů na organizaci jednodenní či dvoudenní studentské vědecké konference konané mezi březnem až listopadem 2021. Smyslem této výzvy je umožnit studentům sdílet odborné zkušenosti a poznatky v různých oblastech výzkumu audiovize a rozvíjet jejich samostatnou badatelskou činnost (jež může a nemusí být spjatá např. s přípravou jejich bakalářských a diplomových teoretických prací či disertačních prací). Organizátoři – studenti samotní nebo akademičtí či vědecko-výzkumní pracovníci – mohou skrze konferenci rozšířit pole vzdělávacích aktivit fakulty a rozvíjet společné myšlení nad tématy dle jejich vlastního výběru.

Studentská konference je chápána v této výzvě jako konference s minimálním počtem 5 různých konferenčních příspěvků, přičemž autory většiny z nich musí být studenti FAMU. V rámci konference mohou být nicméně prezentovány také zvané přednášky či diskuse za účasti akademiků a odborníků z nitra i z vnějšku F/AMU. Odehrát se může prezenčně (např. v prostorech FAMU) nebo online.  

Přihlášku mohou podávat studenti nebo akademičtí a vědečtí pracovníci FAMU. Mezi dalšími spolupracovníky v týmu mohou být studenti, pedagogové FAMU, vědečtí zaměstnanci FAMU anebo odborníci mimo školu. Požadovaná dotace může být ve výši maximálně 80 000 Kč.

Z došlých přihlášek bude vítězný koncept konference vybírat grantová komise FAMU, která má právo projekt podpořit se sníženou výší dotace oproti návrhu, bude-li rozpočet v některých položkách neadekvátní. Grantová komise rozhoduje o přidělení finanční podpory během února podmínečně; finální přidělená částka bude vítězi oznámena poté, co bude potvrzen rozpočet F/AMU v roce 2021 ze strany MŠMT. Úspěšnému žadateli bude poskytována průběžná organizační pomoc.    

S obsahovými dotazy se můžete obracet na proděkanku pro vědu a výzkum Helenu Bendovou helena.bendova@famu.cz a s ekonomickými na grantovou metodičku Petru Horkou (petra.horka@famu.cz). Vyplněný formulář (viz níže) posílejte maximálně do 31. ledna 2021 proděkance Heleně Bendové.

HARMONOGRAM: