Random Image
Rozvojové programy

PROGRAM TRANSFORMAČNÍ SPOLUPRÁCE

Transition Promotion Program

Ochrana základních práv a svobod spolu s podporou demokracie jsou jedním ze stěžejních cílů zahraniční politiky České republiky. Tento cíl ČR prosazuje ve vztazích s ostatními státy, v politice Evropské unie i v mezinárodních organizacích. Současně tím ČR přispívá k bezpečnosti, stabilitě a udržitelnému rozvoji ve světě.

Základní principy zahraniční politiky ČR v oblasti lidských práv jsou obsaženy ve vládním prohlášení, v koncepci zahraniční politiky ČR a v koncepci lidských práv za problematiku lidských práv odpovídá v rámci MZV ČR odbor lidských práv a transformační politiky.

Transformační politika je politikou podpory lidských práv a demokracie, která využívá specifické zkušenosti České republiky s procesem společenské transformace, budováním demokracie, jakož i nenásilným odporem proti totalitnímu režimu, který zahájení demokratizace předcházel. Transformační politika se zároveň opírá o principy a hodnoty sdílené euroatlantickým společenstvím, ke kterému Česká republika náleží. Tyto principy a hodnoty mají přitom univerzální platnost. Transformační politika je moderním, systémovým přístupem, založeným na prokázané vzájemné souvislosti a podmíněnosti stavu demokracie a lidských práv.

Veškeré informace k podpoře naleznete ZDE