Random Image
Rozvojové programy

VNITŘNÍ SOUTĚŽ 2019_1. OKRUH

Vyhlášení podmínek Vnitřní soutěže FAMU (IP AMU 2019) - okruh 2

V souladu s vyhlášením Institucionálního programu MŠMTpro VVŠ pro roky 2019 a 2020 a (Pravidla vnitřní soutěže AMU), kterými se upravují zásady rozdělování prostředků příslušné části Institucionálního plánu (dále jen IP), děkan FAMU vyhlašuje podmínky Vnitřní soutěže FAMU v rámci IP AMU pro rok 2019 pro Okruh 2 – „Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti“ a její pravidla rozdělování finančních prostředků na Filmové a televizní fakultě AMU.

Vnitřní soutěž FAMU – Okruh 2 má dvě tematické oblasti:

Okruh 2.1 (audiovize)_Jarní kolo

Okruh 2.2 (výtvarná umění)

Komu je Vnitřní soutěž FAMU - Okruh 2 – určena:

Všem studentům FAMU z českých akreditovaných studijních programů (CAS, KAT, KDT, KF, KK,  KP, KR, KSD, KSS, KZT) a taktéž všem studentům FAMU akreditovaných studijních programů v cizím jazyce.

Předkladateli žádosti jsou studenti FAMU, kteří v době podání žádosti a v plánovaném realizačním období přihlášeného projektu jsou ve studijním stavu: studující, individuální studium (první rok / druhý rok) a čekatelé na státní závěrečnou zkoušku – čekatelé přednostně žádají o interní kapacity (okruh 2.1.). Předkladateli žádostí nemohou být studenti v době přerušením studia, plánující v realizačním období stáž, výměnný pobyt, apod.

Okruh 2.1 (audiovize)_Podzimní kolo