Random Image
Rozvojové programy

ARCHIV - VNITŘNÍ SOUTĚŽ 2. OKRUH

Zprávy k Vnitřní soutěži (F)AMU 2.okruh - aktuální žádosti + archiv zpráv ze zasedání komise VS


Archiv (aktualizace k 19. 3. 2018): zpráva k výsledkům 10. kola Vnitřní soutěže (F)AMU 2. okruh - březen 2018 - termín slyšení 7. + 8. 3. 2018

Vážení žadatelé o podporu projektů ze zdrojů Vnitřní soutěže (2.okruh)

1) Komise Vnitřní soutěže (10. kolo/2.o kruh, termín slyšení 7. 3./8. 3. 2018) rozhodla na základě slyšení následovně - Výsledky 10. kolo / XLSX
2) Složení komise Vnitřní soutěže (10.kolo/2.okruh, termín slyšení 7. 3./8. 3. 2018, bez titulů):

FAMU:
Z. Holý
I. Mathé
E. Rosenzveig
M. Vojtěchovský
J. Špelda
V. Skall
M. Ryšavý
O. Javora
H. Jarošová
A. Růžičková

Studio FAMU:
L. Medová
O. Šejnoha

4) U podpořených projektů je nutné zahájit výrobu v produkci Studia FAMU nejpozději do 29. 6. 2018.

5) Lhůta pro vyúčtování přidělených prostředků je stanovena k 27. 9. 2018.

Děkujeme za spolupráci!

Za komisi VS,

Ondřej Šejnoha
Studio FAMU
ředitel
-----------------------------------------------

Archiv (aktualizace k 13.2.2018): zpráva k výsledkům 9. kola Vnitřní soutěže (F)AMU 2.okruh - říjen 2017 - termín slyšení 30. 10. 2017

Vážení žadatelé o podporu projektů ze zdrojů Vnitřní soutěže (2.okruh)

1) Komise Vnitřní soutěže (9. kolo/2. okruh, termín slyšení 30. 10. 2017) rozhodla na základě slyšení následovně - viz Výsledky 9. kolo / XLS

2) Složení komise Vnitřní soutěže (9.kolo/2.okruh, termín slyšení 30. 10. 2017, bez titulů):

FAMU:
Z. Holý
H. Jarošová /KR/
A. Růžičková /KDT/
I. Mathé /KP/
V. Skall /KZT/
P. Jarchovský /KSD/
L. Pixa /KAT/

Studio FAMU:
T. Šimon
O. Šejnoha

Děkujeme za spolupráci!

Za komisi VS,

Ondřej Šejnoha
Studio FAMU
ředitel
-----------------------------------------------

Archiv: zpráva k výsledkům 8. kola Vnitřní soutěže (F)AMU 2.okruh - březen 2017 - termín slyšení 29. 3. 2017

Vážení žadatelé o podporu projektů ze zdrojů Vnitřní soutěže (2. okruh),

1) Komise Vnitřní soutěže (8. kolo/2. okruh, termín slyšení 29. 3. 2017) rozhodla na základě slyšení následovně - viz Výsledky 8. kolo / XLS

2) Složení komise Vnitřní soutěže (8. kolo/2. okruh, termín slyšení 29. 3. 2017, bez titulů):

FAMU:
Z. Holý
H. Jarošová /KR/
A. Růžičková /KDT/
I. Mathé /KP/
V. Skall /KZT/
P. Jarchovský /KSD/
E. Rosenzveig /CAS/
A. Klimt /KAT/

Studio FAMU:
M. Jindra
A. Valášková
O. Šejnoha

3) Termín příjmu žádostí pro 9.kolo Vnitřní soutěže: do 22.10.2017 (formulář zádosti bude k dispozici do 3. 10. 2017) / aktualizováno 27.9.2017

4) Předpokládaný termín slyšení 9.kola Vnitřní soutěže: pondělí 30. 10. 2017 / aktualizováno 27. 9. 2017

Pro dotazy Vám jsme k dispozici (přednostně, prosím, kontaktujte vedení výroby Studia FAMU.

Děkujeme za účast na slyšení 8. kola VS!

Za komisi VS,

Ondřej Šejnoha
Studio FAMU
ředitel
-----------------------------------------------

Archiv: zpráva k výsledkům 7. kola Vnitřní soutěže (F)AMU 2. okruh - únor 2017 - termín slyšení 14. - 15. 2. 2017

Vážení žadatelé o podporu projektů ze zdrojů Vnitřní soutěže (2. okruh),

1) Komise Vnitřní soutěže (7. kolo / 2. okruh, termín slyšení 14. 2. - 15. 2. 2017) rozhodla na základě slyšení následovně - viz odkaz na tabulku výsledků s komentáři.

2) Komise Vnitřní soutěže nominovala do Filmového akcelerátoru 2017 tyto projekty:

Na hranici - r. D. Vondrášek
Krutost kombinace - r. A. Kratochvíl
3|2|Mlha - r. O. Erban

* Poznámka: Připomínám, že prezentace projektů Filmového akcelerátoru 2017 - v pátek 3. 3. 2017 od 10hod - jsou přístupné zájemcům z řad pedagogů / studentů.
Zájemce prosím o zprávu na e-mail: ondrej.sejnoha@studiofamu.cz, je třeba nahlásit předem do ČT (vstupy).

3) Složení komise Vnitřní soutěže (7. kolo/2 .okruh, termín slyšení 14. 2. - 15. 2. 2017, bez titulů):

Z. Holý
I. Mathé
P. Jarchovský
E. Rosenzveig
V. Skall
M.Jindra
H. Jarošová
A. Prokopová
M. Pavlátová
A. Růžičková
O. Šejnoha

4) Termín příjmu žádostí pro 8.kolo Vnitřní soutěže: 27. 2. - 17. 3. 2017

5) Předpokládaný termín slyšení 8.kola Vnitřní soutěže: v týdnu od 27. 3. - 31. 3. 2017

Pro dotazy a upřesnění výsledků Vám jsme k dispozici (přednostně, prosím, kontaktujte vedení výroby Studia FAMU).

Děkujeme za účast na slyšení!

Za komisi VS,

Ondřej Šejnoha
Studio FAMU
ředitel
-----------------------------------------------

Archiv: zpráva k 6. kolu Vnitřní soutěže (F)AMU 2.okruh - říjen 2016 - VÝSLEDKY SLYŠENÍ (3. - 4. 11. 2016)

Vážení žadatelé o podporu projektů ze zdrojů Vnitřní soutěže (2.okruh),

Děkujeme za Vaši účast na slyšení, které proběhlo ve dnech 3. - 4. 11. 2016.

Komise 6. kola VS (složení komise viz níže) rozhodla následovně - odkaz Výsledky 6. kolo / XLS

Komise VS rozhodla, že do slyšení nebudou napříště přijímány žádosti o zpětné proplacení poplatků za přihlášky na festivaly - přihlášení a realizaci plateb je nutné vždy řešit prostřednictvím katedry, v předstihu před samotným přihlášením.

V souvislosti s výše uvedeným, nebylo již v 6. kole reflektováno na několik žádostí o zpětné proplacení festivalových poplatků.

Všechny žadatele o podporu z prostředků VS prosíme o pečlivé prostudování poznámek, které se k jejich projektu/žádosti vztahují - přidělené prostředky (a jejich čerpání) jsou - u některých žádostí, přímo podmíněny dodáním dalších podkladů.

Vedení výroby SF bude - s ohledem na potřebu včasného vyúčtování přidělených prostředků - kontaktovat podpořené projekty individuálně.

Pro dotazy a upřesnění k rozhodnutí komise kontaktujte, prosím:

Mgr. Marek Jindra - vedoucí oddělení výroby Studia FAMU:

+420 234 244 417/420; marek.jindra@studiofamu.cz


Komise 6. kola VS (bez titulů):

Z. Holý / děkan FAMU
J. Kolek / tajemník FAMU
H. Jarošová / KR
A. Růžičková / KDT
I. Mathé / KP
V. Skall / KZT
M. Blažíček + M. Vojtěchovský / .CAS
L. Pixa / KAT
M. Jindra / vedoucí výroby Studia FAMU
D. Uhrová / odd. produkce Studia FAMU

pozn: řádně byl omluven zástupce SK AS FAMU, zástupce KK, s dalšími kolegy, kterým jejich agenda znemožnila účast, byly žádosti jejich kateder konzultovány.

Ondřej Šejnoha / ředitel Studia FAMU - bez práva hlasování
-----------------------------------------------

Archiv - zpráva k 5. kolu VS - březen 2016
5. kolo Vnitřní soutěže (F)AMU 2. okruh - březen 2016

Děkujeme všem účastníkům slyšení 2. okruhu Vnitřní soutěže (F)AMU za účast ve dnech 16. 3. a 17. 3. a představení svých projektů.

Komise (bez titulů):

P. Jech / děkan FAMU
V. Hladišová / tajemnice FAMU
H. Jarošová / KR
A. Růžičková / KDT
M. Švecová / KP (17. 3.)
I. Mathé / KP (16. 3.)
J. Macák / KK
V. Skall / KZT
E. Rosenzveig / CAS
M. Ryšavý / KSD
M. Jindra / vedoucí výroby Studia FAMU
T. Šimon / vedoucí výroby Studia FAMU
D. Chernyak / zástupkyně AS FAMU - studentská komora

O. Šejnoha / ředitel Studia FAMU - bez práva hlasování

Komise rozhodla následovně - viz Výsledky 5. kolo / XLS .

V případě nejasností, dotazů a připomínek kontaktujte, prosím, vedení výroby Studia FAMU.
Kontakty na vedení výroby

Mgr. Marek Jindra - vedoucí výroby pro cvičení studentů KDT, KK, KR (1. - 2. r.), KZT

+420 234 244 417; marek.jindra@studiofamu.cz