Random Image
Rozvojové programy

ROZVOJOVÉ PROJEKTY NA AMU

Cílem rozvojových programů je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených v Dlouhodobém záměru MŠMT a jeho Aktualizaci pro daný rok. Rozvojové programy se vyhlašují ve dvou okruzích - jako tříleté Institucionální programy (IP) a Centralizované rozvojové programy (CRP).

Témata řešených rozvojových projektů AMU vychází ze Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti školy. AMU systematicky pracuje na zlepšení transparentnosti studijního prostředí, posílení mezinárodního rozměru vzdělávací, umělecké i výzkumné činnosti včetně zkvalitňování výuky cizích jazyků, na vytváření příležitostí pro zapojení mladých pedagogů do výuky a na prezentaci školy v domácím i mezinárodním kontextu. AMU pokračuje v definování postupných kroků k nastavení vnitřního systému hodnocení a zajišťování kvality všech činností jako předpoklad k podání žádosti o institucionální akreditaci. AMU monitoruje tzv. emergentní strategie, které vznikají jako potřeba řešení naléhavých problémů a pokrytí potřeb nejen fakult, ale celé AMU.