Random Image
Registr uměleckých výstupů (RUV)

Aplikace RUV vznikla za účelem podpory procesu registrace a hodnocení výstupů z tvůrčí umělecké činnosti na celostátní úrovni. Aplikace bude umožňovat vkládání a editaci záznamů o uměleckých výstupech, podporovat proces certifikace těchto výstupů a sloužit ke komunikaci mezi účastníky celého procesu včetně evidence přidružených dokumentů. Ve finále povede k výpočtu bodů za jednotlivé výstupy a jejich exportu za účelem předání MŠMT.

Přístup do aplikace RUV

VKLÁDÁNÍ VÝSTUPŮ DO RUV ZA ROK 2021

Sběr dat na FAMU pro Registr uměleckých výstupů probíhá v termínu od 5. 1. do 31. 1. 2022 (včetně) . Podklady odevzdávejte prosím na sekretariátech příslušných kateder.

Je potřeba dodržet děkankou stanovené termíny pro odevzdání výstupů!

Za segment AUDIOVIZE je potřeba odevzdat podklady nejpozději do 31. 1. 2022 (včetně) – kontakt kontakt Eliška Mlynáriková: eliska.mlynarikova@famu.cz

Za segment VÝTVARNÉ UMĚN Í je potřeba odevzdat data nejpozději do 21. 1. 2022 (včetně) – kontakt Barbora Stejskalová ( barbora.stejskalova@famu.cz )

Uměleckým výstupem se rozumí umělecké autorské dílo nebo umělecký výkon člena akademické obce FAMU, které bylo zveřejněno v roce 2021 (nikoli rok produkce díla). Umělecké výstupy jsou registrovány v následujících segmentech: Audiovize, Scénická umění, Výtvarné umění, Hudba, Literatura, Architektura a Design.

Pro zadání výstupu do RUV jsou zapotřebí následující informace:

  • Nejdůležitější údaje : autor (spoluautoři - např. tandem režisérů), oficiální český název díla , druh činnosti (režie, produkce ad.) a hlavně termín prvního uvedení (světová premiéra, vernisáž ad.).
  • V kolonce aplikace Anotace musí být na jejím prvním řádku uveden studijní program (případně také obor či specializace), ve kterém zapisovatel akademicky působí či studuje. Na druhém řádku potom musí být uveden alespoň jeden studijní předmět , který zapisovatel pedagogicky zabezpečuje nebo student absolvuje a který má charakter předmětu umělecké tvorby a svým zaměřením souvisí s tvůrčí uměleckou činností zapisujícího. Na dalších řádcích v kolonce Anotace potom zapisovatel stručně charakterizuje výstup samotný.
  • Další uvedení (TV, festivaly, distribuce) a ocenění (festivaly, filmové ceny, recenze ad.) stačí doložit v počtu max. 5 + 5, ale nutno doložit konkrétním datem a odkazem (viz níže); od nejvýznamnějších po méně významné.
  • Veškerá uvedení a ocenění se musí doložit, ideálně funkčním odkazem na web distributora, televizi či festivalu, nebo scanem programu apod.
  • Anotace , která se nemá týkat jen obsahu díla, ale popisu vykonané činnosti (např. režie dokumentárního filmu využívajícího časosběrnou metodu) a klíčová slova .
  • Anotaci a klíčová slova v angličtině uvádíme pouze, pokud mělo dílo či výkon mezinárodní dosah (uvedení na zahraničních festivalech, zahraniční distribuce ad.).
  • U činností, které nejsou explicitně u děl uváděna (např. produkce, dramaturgie, střih ad.) je nutné u díla doložit buď titulky , nebo jinak, aby bylo zjevné, že se autor na díle skutečně podílel.

Pro sběr dat je možné využít interní formulář FAMU (první list je prázdný, pro potřeby dalšího kopírování; druhý slouží jako vzor; další listy jsou volné a určené k vyplnění): ZDE .

Každý ze členů akademické obce FAMU má zřízen přístup do RUV a může si výstupy vkládat rovněž sám. V případě, že si chcete výstupy vkládat do RUV sami, kontaktujte proděkana Vlčka (kontakt níže).

Další informace o RUV najdete na stránkách MŠMT , kde jsou k dispozici, také manuály jednotlivých segmentů.