logo FAMU
Projektová soutěž AMU

Projektová soutěž AMU (PS)

 

  • Projektová soutěž AMU je určena primárně pro akademické a vědecko-výzkumné pracovníky FAMU (podávat žádosti za jistých specifických podmínek mohou také postdoci anebo lidé zaměstnaní na FAMU coby externisté na pedagogickou či vědeckou činnost na dohodu).
  • Vyhlašuje se zpravidla v říjnu, s deadlinem odevzdání přihlášek do konce listopadu a finálním rozhodnutím o přidělení podpory během února až března následujícího kalendářního roku.
  • Soutěž je většinou vyhlašována na projekty jednoleté a dvouleté, někdy i tří a víceleté projekty.
  • Žádat je možno na projekty, jejichž výstupy budou vědecké a uplatnitelné v tzv. RIV, Rejstříku informací o výsledcích v oblasti vědy, výzkumu a inovací (tj. projekty završené např. napsáním a vydáním odborné knihy, odborného článku v recenzovaném časopise, uspořádáním workshopu, uspořádáním konference, na níž má řešitel sám také příspěvek, uspořádáním výstavy doplněné o vydání kritického katalogu apod.). Vedle základního výzkumu je možné v této soutěži uplatnit i projekty zaměřené na výzkum aplikovaný (např. na umělecko-technicky zaměřené experimenty a na vznik prototypů a metodik) a na výzkum umělecký, kde bádání probíhá prostřednictvím umělecké tvorby (alespoň některé výstupy takového projektu musí být nicméně zařaditelné do RIV).
  • AMU rozděluje v této soutěži cca 4 miliony Kč každý rok (jedná se jen o finance na první rok řešení projektů), s tím, že za každou fakultu jsou vybrány zhruba 4 až 7 vítězné projekty.
  • Finanční dotace se odvíjí od náročnosti projektu, počtu výstupů, počtu zapojených řešitelů a délky trvání - orientačně lze říct, že jednoleté granty bývají většinou podávány na zhruba 80 000 až 150 000 Kč; dvouleté se pohybují cca mezi 300 000 až 1 milionem, s průměrem kolem 500 000 Kč; tříleté granty se pak v posledních letech pohybovaly co se týče přidělené částky většinou ve výši mezi 1 až 2,5 miliony.
  • Rozpočty většinou zahrnují krom osobních nákladů, služeb, nákupu drobného majetku, cestovného apod. také ediční náklady na vydání knižních publikací.  
  • Informace o aktuálním ročníku soutěže a o ročnících minulých viz menu vlevo.


.
.