Random Image
Projektová soutěž AMU

PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ AMU

 • Projektová soutěž AMU je určena primárně pro akademické a vědecko-výzkumné pracovnice a pracovníky FAMU, podávat žádosti za jistých specifických podmínek mohou také postdoci anebo lidé zaměstnaní na FAMU coby externisté na pedagogickou či vědeckou činnost na dohodu.
 • Vyhlašuje se koncem září, s deadlinem odevzdání přihlášek v průběhu listopadu a finálním rozhodnutím o přidělení podpory během února až března následujícího kalendářního roku.
 • V rámci Projektové soutěže je nově možnost žádat na vědecko-výzkumné i umělecko-výzkumné projekty.
 • Projektová soutěž je nově otevřená pro dva typy projektů:
  1. standardní projekty – doba řešení je max. 3 roky, na které může navazovat ještě čtvrtý rok, který je určen k publikaci výsledků
   - určeno pro žadatele (viz. výše), kteří byli v minulosti hlavními řešiteli alespoň jednoho úspěšně dokončeného výzkumného projektu a v rámci Projektové soutěže nebo z externích zdrojů, a zároveň publikovali alespoň tři recenzované výstupy
  2. juniorské projekty – doba řešení je max. dva roky a max. výše celkového ročního rozpočtu je 300 000 Kč.
   - určeno pro všechny akademické a vědecko-výzkumné pracovníky FAMU, podávat žádosti za jistých specifických podmínek mohou také postdoci anebo lidé zaměstnaní na FAMU coby externisté na pedagogickou či vědeckou činnost na dohodu
 • Žádat je možno na projekty, jejichž výstupy budou uplatnitelné v Rejstříku informací o výsledcích (tzv. RIV) v oblasti vědy, výzkumu a inovací, tj. projekty završené např. napsáním a vydáním odborné knihy, odborného článku v recenzovaném časopise, uspořádáním workshopu, uspořádáním konference, na níž má řešitel sám také příspěvek, uspořádáním výstavy doplněné o vydání kritického katalogu apod. Vedle základního výzkumu je možné v této soutěži uplatnit i projekty zaměřené na výzkum aplikovaný (např. na umělecko-technicky zaměřené experimenty a na vznik prototypů a metodik) a na výzkum umělecký, kde bádání probíhá prostřednictvím umělecké tvorby (alespoň některé výstupy takového projektu musí být nicméně zařaditelné do RIV).
 • AMU v minulosti rozdělovala v této soutěži cca 4 miliony Kč každý rok (jedná se jen o finance na první rok řešení projektů), s tím, že za každou fakultu jsou vybrány zhruba 4 až 7 vítězné projekty.
 • Rozpočty většinou zahrnují krom osobních nákladů, služeb, nákupu drobného majetku, cestovného apod. také ediční náklady na vydání knižních publikací.  
 • Informace o aktuálním ročníku soutěže a o ročnících minulých viz menu vlevo.