Random Image
Aktuální a minulé grantové projekty FAMU

Aktuálně řešené výzkumné projekty na FAMU

GRANTOVÁ AGENTURA ČR

  • EXPRO

Jussi Parikka, Operational Images and Visual Culture: Media Archeological Investigations (2019-2023)


TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČR

  • ÉTA

SMA-CGI: Zvýšení efektivity výroby animace propojením stop motion animace s 3D CGI technologií (2021-2023)
 

MINISTERSTVO KULTURY ČR

  • NAKI III  Komplexní řešení péče o kulturní dědictví v oblasti herních aplikací (2023-2027)

Komplexní řešení péče o kulturní dědictví v oblasti herních aplikací

 

STÁTNÍ FOND KINEMATOGRAFIE

  • Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy

Filmy FAMU 1946-1970: katalog filmů (2023-2025)


  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

2023

Andrea Culková: a) Kdo je a není slyšet ve zpravodajství ČT (2012 – 2022/4) b) Transformativní žurnalistika jako cesta k sociálně spravedlivé společnosti fungující v rámci planetárních limitů (2023-2024)
Petra Dominková: Autenticita ve fikčním filmu. Analýza trilogie „Before“ Richarda Linklatera: Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight.(2023)
Tereza Czesany Dvořáková: Kultura spolupráce nezávislých producentů a režisérů dokumentárních filmů (2023-2024)
Jitka Hejtmanová: Od samoty přes les a moře až k šílenství: Role izolace a krajiny ve filmech Roberta Eggerse .(2023)
Tereza Reichová: Hranice metody “konstelačních her” a testování možností komunikace metody formou komiksu .(2023)
Alice Růžičková: Cesty dokumentární reflexe aneb dokumentární film jako (sebe)vědomí světa (2023)

2022 - 2023

Tomáš Dvořák: Vědecká fotografie: technické obrazy a problém viditelnosti (2021–2023)
Tereza Czesany Dvořáková: "Ostrůvek svobody"? FAMU přelomu 70. a 80. let. (2022-2023)
Andrew Fisher: Flusser, Simondon and the temporal scales of contemporary photography (2022-2023)
Jussi Parikka: The internalization and dissemination of research related to the Operational Images project (2022-2023)
Marek Vajchr: Laterna psychomachica. Mediální dějiny boje o duši a zrození kinematografie (2022-2023)
Zdeněk Hudec: Mlčení jehňátek: Třída, profesionalismus, kariéra (2023-2025)
Petr Kubica: Poetika a styl českého filmu zvaný dokumentární (2023-2024)
Veronika Klusáková: Proměny gotické rodiny a fenomén ,,white trash" v seriálu Ozark (2023)
Petra Dominková: Filmové reference v komiksových studiích (2023-2024)
Sara Pinheiro: Foley Gesture - A transversal theory for audiovisuals (2023)
Tomáš Oramus: Vliv imerzivního audia na prezenci počítačových her (2023-2024)

2022 -2023

Lenka Hámošová: Generatívne neurónové siete a ľudská imaginácia: participatívne prístupy k produkcii syntetických médií (2022-2023)
Sara Pinheiro: Climate change vs. Sonic coding (2022-2023)
Abelardo Gil-Fournier: The Schlieren Space (2022-2023)

2022

Michael Ma: Image Logistics: Web, Flow, and Screenshots
Hynek Alt: This Page Intentionaly Left Blank (Jak ofsetový tisk přináší materialitu i temporalitu do politiky fotografické reprodukce)
Yu Ying Chen: The train of words fading into the night — the dialogues in the slowness

2023 

Martin Blažíček: Dismorphia
Tereza Reichová: Lze zachytit procesuální charakter konstelačních her audiovizuálními prostředky? Výzkum metody a její komunikace

Šárka Slezáková : Authors and Actors of Time-lapse and Longitudial Films as Infra-ordinary Representatives of Their Reality (2022-2023)
Andrea Culková: Performative Aspects of Citizens' Assemblies (2022-2023)