logo FAMU
Harmonogram grantových příležitostí

HARMONOGRAM GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ ZAMĚŘENÝCH NA VĚDU A VÝZKUM

Upozornění! Termíny jsou orientační a vychází z každoroční praxe. Aktuální uzávěrky podávání žádostí pro daný rok si prosím ověřte v příslušné grantové výzvě.

únor

Soutěž o pořádání studentské vědecké konference

Kdy žádat: každý rok v únoru
Nejbližší termín pro podávání žádostí: bude upřesněno
Jak žádat: prostřednictvím formuláře
Více informací a formulář: https://www.famu.cz/cs/vyzkum-a-zahranici/studentska-konference-famu/

FAMU Fellowship in Artistic Research

Kdy žádat: 2 kola výzvy: na jaře a na podzim
Nejbližší termín pro podávání žádostí: 3. února až 3. března 2023
Jak žádat: prostřednictvím formuláře

Více informací a formulář: https://www.famu.cz/cs/vyzkum-a-zahranici/artistic-research/

Projektová soutěž AMU (pouze pro akademické a V+V pracovníky) - 2. kolo

Kdy žádat: vždy na podzim, případně v 2.kole výzvy na začátku roku
Nejbližší termín pro podávání žádostí: 8. až 27. 2. 2023 (do 13 hodin)
Jak žádat: prostřednictvím formuláře
Více informací a formulář: https://www.amu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/grantove-souteze-na-amu/projektova-soutez-amu/

únor – listopad

Příspěvek na zvyšování kompetencí a networking v oblasti vědeckého bádání (pouze pro doktorandy, akademické a V+V pracovníky)

Kdy žádat: každý rok mezi 1. únorem až 15. listopadem
Nejbližší termín pro podávání žádostí: 1. února 2022 – 15. listopadu 2022
Jak žádat: zaslat žádost na email proděkanky pro vědu a výzkum a grantové metodičky
Více informací: https://www.famu.cz/cs/vyzkum-a-zahranici/financni-podpora-pedagogu-studentu-v-oblasti-vedy-vyzkumu/

Příspěvek na dokončení a šíření vědeckých výsledků

Kdy žádat: každý rok mezi 1. únorem až 15. listopadem
Nejbližší termín pro podávání žádostí: 1. února 2022 – 15. listopadu 2022
Jak žádat: zaslat žádost na email proděkanky pro vědu a výzkum a grantové metodičky
Více informací: https://www.famu.cz/cs/vyzkum-a-zahranici/financni-podpora-pedagogu-studentu-v-oblasti-vedy-vyzkumu/

Příspěvek na podávání žádostí o externí granty 

Kdy žádat: 1. únorem až 15. listopadem
Nejbližší termín pro podávání žádostí: 1. února 2022 – 15. listopadu 2022
Jak žádat: zaslat žádost na email proděkanky pro vědu a výzkum a grantové metodičky
Více informací:https://www.famu.cz/cs/vyzkum-a-zahranici/financni-podpora-pedagogu-studentu-v-oblasti-vedy-vyzkumu/

duben

Grantová agentura ČR (GAČR) - Standardní projekty, Junior Star, Postdoc Individual Fellowship atd. (pouze pro akademické a V+V pracovníky)

Kdy žádat: duben
Nejbližší termín pro podávání žádostí: nebyl zatím stanoven
Jak žádat: prostřednictvím online aplikace GRIS ve spolupráci s grantovou metodičkou
Více informací: https://gacr.cz/zadosti-o-grant

NAKI (pouze pro akademické a V+V pracovníky)

Kdy žádat: duben
Nejbližší termín pro podávání žádostí: nebyl zatím stanoven
Jak žádat: ve spolupráci s grantovou metodičkou
Více informací:https://www.mkcr.cz/program-naki-iii-program-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-v-oblasti-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2023-az-2030-2500.html

červenec / srpen

Státní fond kinematografie: Periodické publikace a internetové portály v roce 2023

Kdy žádat: každý rok v červenci a srpnu
Nejbližší termín pro podávání žádostí: nebyl zatím stanoven
Jak žádat: prostřednictvím aplikace
Více informací: https://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzva-publikacni-cinnost-v-oblasti-kinematografie-a-cinnost-v-oblasti-filmove-vedy.html

listopad

Studentská grantová soutěž

Kdy žádat: vždy na podzim, případně v 2.kole výzvy na začátku roku
Nejbližší termín pro podávání žádostí: podzimní termín bude upřesněn
Jak žádat: prostřednictvím formuláře
Více informací a formulář: https://www.amu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/grantove-souteze-na-amu/studentska-grantova-soutez-amu/

Umělecký výzkum

Kdy žádat: na podzim
Nejbližší termín pro podávání žádostí: termín bude oznámen
Jak žádat: prostřednictvím formuláře
Více informací a formulář: https://www.amu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/grantove-souteze-na-amu/umelecky-vyzkum/

Projektová soutěž AMU (pouze pro akademické a V+V pracovníky)

Kdy žádat: vždy na podzim, případně v 2.kole výzvy na začátku roku
Nejbližší termín pro podávání žádostí: podzimní termín bude upřesněn
Jak žádat: prostřednictvím formuláře
Více informací a formulář: https://www.amu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/grantove-souteze-na-amu/projektova-soutez-amu/.
.