Random Image
Harmonogram grantových příležitostí

HARMONOGRAM GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ ZAMĚŘENÝCH NA VĚDU A VÝZKUM

Upozornění! Termíny jsou orientační a vychází z každoroční praxe. Aktuální uzávěrky podávání žádostí pro daný rok si prosím ověřte v příslušné grantové výzvě.
 

ÚNOR

Soutěž o pořádání studentské vědecké konference

únor – listopad

Příspěvek na zvyšování kompetencí a networking v oblasti vědeckého bádání (pouze pro doktorandy, akademické a V+V pracovníky)

Příspěvek na dokončení a šíření vědeckých výsledků

Příspěvek na podávání žádostí o externí granty 

březen

FAMU Fellowship in Artistic Research

duben

Grantová agentura ČR (GAČR) - Standardní projekty, Junior Star, Postdoc Individual Fellowship atd. (pouze pro akademické a V+V pracovníky)

  • Kdy žádat: duben
  • Nejbližší termín pro podávání žádostí: nebyl zatím stanoven
  • Jak žádat: prostřednictvím online aplikace GRIS ve spolupráci s grantovou metodičkou
  • Více informací: https://gacr.cz/zadosti-o-grant/

říjen

Studentská grantová soutěž

listopad

Projektová soutěž AMU a Umělecký výzkum (pouze pro akademické a V+V pracovníky)

FAMU Fellowship in Artistic Research