Random Image
Cena pro nejlepší diplomovou anebo disertační práci FAMU

Vyhlášení vítězky Ceny za nejlepší diplomovou nebo disertační práci FAMU 2023

Cenu za nejlepší diplomovou práci FAMU za akademický rok 2022/23 získala Tereza Kotěšovcová z Katedry herního designu za práci s názvem Historický vývoj inventářů v RPG hrách. Zvláštní uznání bylo uděleno Michalu Böhmovi, absolventu Katedry střihové skladby a následně doktorského studijního programu, za disertační práci nazvanou Montážní poetika v narativních filmech Nicholase Roega. Vítězka hlavní ceny získává odměnu 15 000 Kč, držitel zvláštního uznání pak získává odměnu 5 000 Kč. Odborná komise ve složení Helena Bendová (proděkanka FAMU pro vědu a výzkum), Martin Šrajer (filmový badatel a kritik působící mj. jako redaktor časopisů Film a doba a Filmový přehled) a David Čeněk (proděkan FAMU pro zahraniční vztahy) gratuluje oceněným. Svůj výběr, z původně 7 nominovaných diplomových či disertačních prací, odůvodnila takto:

Hlavní cena

Tereza Kotěšovcová: Historický vývoj inventářů v RPG hrách

Diplomová práce přináší výzkum fungování inventářů v počítačových hrách, což je relativně nezpracovaná oblast bádání o hrách. Komise ocenila objevnost práce, vhodné využití odborné literatury, pečlivost a citlivost analýzy, velký rozsah výzkumu mapujícího vývoj této herní mechaniky napříč několika desetiletími a v neposlední řadě potenciální využitelnost a zajímavost výzkumu pro herní vývojáře i hráče.

Zvláštní uznání

Michal Böhm: Montážní poetika v narativních filmech Nicolase Roega

Analýza filmů Nicolase Roega je vedena autorem se zaměřením na střihové postupy. Pro jejich klasifikaci vytváří neologismy nebo neobvyklá spojení, která umožňují neotřelý a originální vhled a podnětně překračují použitou metodologii neoformalismu. Text zároveň plyne tempem vstřícným ke čtenáři.

Oba oceněné texty si můžete přečíst na odkazech výše.