Random Image
Cena pro nejlepší diplomovou anebo disertační práci FAMU

Vyhlášení vítěze Ceny za nejlepší diplomovou práci FAMU 2022

Cenu za nejlepší diplomovou práci FAMU za akademický rok 2021/22 získal David Ticháček z Katedry kamery za práci s názvem Aspekty svícení ve virtuálním prostoru . Čestné uznání bylo uděleno Brunovi Grandinovi, absolventu Katedry kamery, za diplomovou práci nazvanou The Portrayal of Reality in Films after Italian Neorealism . Vítěz hlavní ceny získává odměnu 15 000 Kč, držitel zvláštního uznání pak získává odměnu 5 000 Kč. Odborná komise ve složení Helena Bendová (proděkanka FAMU pro vědu a výzkum), Martin Šrajer (filmový badatel a kritik působící mj. jako redaktor časopisů Film a doba a Filmový přehled) a David Čeněk (proděkan FAMU pro zahraniční vztahy) gratulují oceněným. Svůj výběr, z původně 7 nominovaných diplomových prací, odůvodnili takto:

Hlavní cena - David Ticháček: Aspekty svícení ve virtuálním prostoru

Zdůvodnění: Autor srozumitelně a za využití konkrétních příkladů a vlastních schémat vysvětluje základní principy svícení ve virtuálním prostoru. Komise považuje text za velmi aktuální s ohledem na zkoumané téma, pečlivě zpracovaný a prakticky využitelný.

 

Zvláštní uznání - Bruno Grandino: The Portrayal of Reality in Films after Italian Neorealism

Zdůvodnění: Diplomant na základě analýzy konkrétních scén rozebírá, čím se liší vizuální styl neorealistických filmů a snímků klasického Hollywoodu. Komise na textu ocenila detailní pohled na práci kameramanů a obecnější konceptualizaci tématu realismu v kinematografii

Oba oceněné texty si můžete přečíst na odkazech výše.