Random Image
Cena pro nejlepší diplomovou anebo disertační práci FAMU

Vyhlášení Ceny za nejlepší diplomovou nebo disertační práci FAMU za akademický rok 2020/21


Cenu za nejlepší diplomovou práci FAMU za akademický rok 2020/21 získala Hana Kašpárek Vyšínská z Katedry zvukové tvorby za diplomovou práci Subjektivní hodnocení kvality kontaktní dialogové složky audiovizuálního díla . Vítězka získává odměnu 15 000 Kč.

Odborná komise ve složení Helena Bendová (proděkanka FAMU pro vědu a výzkum), Martin Šrajer (filmový badatel a kritik působící mj. jako redaktor časopisů Film a doba a Filmový přehled ) a David Čeněk (proděkan FAMU pro zahraniční vztahy) gratulují oceněné absolventce.

Komise vybírala z 5 nominovaných diplomových prací:

  • Hana Kašpárek Vyšínská: Subjektivní hodnocení kvality kontaktní dialogové složky audiovizuálního díla (KZT)

  • Quynh Nguyen: B reak time exchanges: Visual and Media Ethnography of Ethnic Identity Construction in the Vietnamese-Czech Community in the SAPA Market and Cultural Centre (KF)

  • Kristina Škodová: Výuka filmové produkce v evropském kontextu: Komparativní analýza výuky oborů filmové produkce v České republice, Polsku a v Německu (KP)

  • Tomáš Šťastný: Vývoj filmového jazyka Terrence Malicka v perspektivě jeho spolupráce s kameramanem (KK)

  • Tereza Tara: Žena, matka, režisérka: Tvůrčí seberealizace filmové režisérky na rodičovské dovolené (KDT)

Vítězství diplomové práce Hany Kašpárek Vyšínské komise odůvodnila takto :

Komise ocenila na této diplomové práci pečlivou a hlubokou obeznámenost s tématem a zároveň dobře postavený empirický výzkum na téma možností kontaktního zvuku. Kladem práce je kombinace několika úhlů pohledu - estetického, technologického a psychologického. Může být inspirací pro jiné filmové profese při uvažování o zvukové složce audiovizuálního díla.

Text práce je k dispozici na odkazu výše.