Random Image
Cena pro nejlepší diplomovou anebo disertační práci FAMU

Vyhlášení Ceny za nejlepší diplomovou práci FAMU 2020

Cenu za nejlepší diplomovou práci FAMU za akademický rok 2019/20 získal Evgenii Smirnov z Katedry fotografie za Infrared imaging as artistic means in photography . Čestné uznání pak bylo uděleno Vendule Guhové , absolventce Centra audiovizuálních studií, za diplomovou práci nazvanou Radiofonické skladby Pavla Novotného . Vítěz první ceny získává odměnu 10 000 Kč.

Odborná komise ve složení Andrea Slováková (děkanka FAMU), Helena Bendová (proděkanka FAMU pro vědu a výzkum) a Martin Šrajer (filmový badatel a kritik působící mj. jako redaktor časopisů Film a doba a Filmový přehled) gratulují oceněným. Svůj výběr, z původně 11 nominovaných diplomových prací, odůvodnili takto:

Hlavní cena
Evgenii Smirnov: Infrared imaging as artistic means in photography

Autor ve svém zasvěceném, logicky strukturovaném textu čtivě, přehledně a s pomocí řady názorných příkladů zkoumá historický vývoj i stávající možnosti využití infračerveného světla v umělecké fotografii. Komise považuje text za výjimečný z hlediska obsahové objevnosti a důsledné práce s odbornou literaturou i kriticky analytické reflexe děl.


Zvláštní uznání
Vendula Guhová: Radiofonické skladby Pavla Novotného

Autorka v rámci svého původního výzkumu představuje tvůrce z nedominantního proudu zvukového umění, důsledně pracuje s prameny a také kontextualizuje analyticky dosud málo zpracovanou oblast audio tvorby. Autorka rovněž vhodně využívá svoje znalosti vycházející z praktické zkušenosti s tvorbou, díky níž se koncepčně vztahuje také k rozebíraným tvůrčím metodám.

Oba oceněné texty si můžete přečíst na odkazech výše.