logo FAMU
Cena pro nejlepší diplomovou anebo disertační práci FAMU

Cena pro nejlepší diplomovou anebo disertační práci FAMU

 

 • určeno pro: absolvující magisterské studenty a doktorandy s tím, že návrh na udělení ocenění podávají jejich vedoucí práce, příp. školitelé (včetně externích) po úspěšném obhájení dané diplomové nebo disertační práce v rámci státní závěrečné zkoušky
   

 • cíle podpory:
  - smyslem této ceny, která by měla být udělována každý rok, je motivovat studenty při jejich psaní diplomové či disertační práce, stejně jako napomoci k většímu zviditelnění a čtení vynikajících závěrečných teoretických prací mezi ostatními studenty a pedagogy FAMU i mezi veřejností
  - autor/ka vítězné teoretické diplomové či disertační práce FAMU obhájené během minulého školního roku (tj. v období mezi 1. 10. 2019 až 30. 9. 2020) obdrží v listopadu 2020 ocenění zahrnující finanční odměnu ve výši 10 000 Kč udělenou z prostředků Nadačního fondu FAMU
   

 • podání návrhu na udělení ceny a proces rozhodování:
  - návrh podává vedoucí práce (včetně externích), příp. u doktorandů školitel studenta, po úspěšné obhajobě dané práce na státní zkoušce
  - návrh musí obsahovat:
      - jméno studenta a jeho kontaktní emailovou adresu
      - přiložené pdf s diplomovou/disertační prací
      - přiložený posudek vedoucího práce v pdf
      - informaci o známce udělené za diplomovou/disertační práci hodnotící komisí u státnic

  - návrh je třeba poslat maximálně do 15. 10. 2020 na helena.bendova@famu.cz
  - o vítězném textu bude rozhodovat odborná komise ve složení Andrea Slováková (děkanka FAMU), Helena Bendová (proděkanka FAMU pro vědu a výzkum), Martin Šrajer (filmový kritik a redaktor časopisů Film a doba a Filmový přehled)
  - cena bude udělena během listopadu