Random Image
Cena pro nejlepší diplomovou anebo disertační práci FAMU

Cena pro nejlepší diplomovou anebo disertační práci FAMU 2023

Stejně jako v uplynulých dvou letech, bude i letos vyhlášena Cena pro nejlepší diplomovou anebo disertační práci FAMU, spojenou s finanční odměnou 15 000 Kč. Smyslem ocenění je motivovat studenty a studentky při jejich psaní teoretické diplomové/disertační práce a zviditelnit ty nejpodařenější. Nominace zasílají vedoucí a školitelé anebo vedoucí kateder po úspěšném obhájení dané diplomové či disertační práce u státní zkoušky.

Nominace je třeba zaslat nejpozději do 5. října proděkance pro vědu a výzkum Heleně Bendové.

určeno pro:

- absolvující magisterské studenty a studentky a doktorandy a doktorandky s tím, že návrh na udělení ocenění podávají jejich vedoucí práce, příp. školitelé (včetně externích) po úspěšném obhájení dané diplomové nebo disertační práce v rámci státní závěrečné zkoušky

cíle podpory:

- smyslem této ceny, udělované od roku 2020, je motivovat studující při psaní diplomové či disertační práce, stejně jako napomoci k většímu zviditelnění a čtení vynikajících závěrečných teoretických prací mezi ostatním studujícími a pedagogy a pedagožkami FAMU i mezi veřejností
- autor/ka vítězné teoretické diplomové či disertační práce FAMU obhájené během školního roku 2022/23 (tj. v období mezi 1. 10. 2022 až 30. 9. 2023) obdrží v listopadu či prosinci 2023 ocenění zahrnující finanční odměnu ve výši 15 000 Kč.

podání návrhu na udělení ceny a proces rozhodování:

- návrh podává buď vedoucí práce (včetně externích), příp. u doktorandů školitel/ka studenta, anebo vedoucí katedry po úspěšné obhajobě dané práce na státní zkoušce

- návrh musí obsahovat:

  • jméno studenta/ky a jeho/její kontaktní emailovou adresu
  • přiložené pdf s diplomovou/disertační prací

- návrh je třeba poslat nejpozději do 5. 10. 2023 na helena.bendova@famu.cz

- o vítězném textu bude rozhodovat odborná komise ve složení Helena Bendová (proděkanka FAMU pro vědu a výzkum), David Čeněk (proděkan FAMU pro zahraniční záležitosti) a Martin Šrajer (kritik a redaktor časopisů Film a doba a Filmový přehled)