Random Image
Fellowship in Artistic Research

FAMU Fellowship in Artistic Research 2019

 

Cílem programu "FAMU Fellowship in Artistic Research" je rozvoj nových formátů výzkumu skrze umění, v nichž je umělecká praxe předmětem i prostředkem výzkumu samotných umělců a vede k vytváření nových poznatků na základě kritické analýzy tvůrčích aktivit a přístupů. Podpořený projekt musí cílit na zveřejnění v některé z existujících platforem typu Journal for Artistic Research , International Journal of Creative Media Research , Screenworks , RUUKKU , [in]Transition . Uchazeči o podporu by se proto měli nejprve seznámit s typem výsledků publikovaných v těchto platformách.

Projekty, u kterých bude rozhodnuto o přidělení Felowshipu, budou podpořeny částkou 50 000 Kč. Tato bude přidělena úspěšnému žadateli formou stipendia či odměny.

Uchazeči o podporu mohou být jak všichni studenti zapsaní do některého z akreditovaných studijních programů FAMU, tak akademičtí pracovníci fakulty za předpokladu, že po celou dobu trvání projektu (1.7. - 15.11.2019) budou k fakultě v témže (studijním či pracovně-právním) vztahu.

Žádosti se předkládají pouze v elektornické podobě na předepsaném formuláři, musí být vyplněny v angličtině a obsahovat základní  info o uchazeči a jeho vztahu k FAMU, stručný biogram uchazeče, výzkumný plán (v rozsahu 500-750 slov) a konkrétní časopis či platformu, v nichž bude příspěvek publikován.

Další podmínky související s 1. programovou výzvou a pravidla programu naleznete v příloženém vyhlášení. Uzávěrka pro podávání žádostí je stanovena na 17. 6. 2019, 15:00 .