logo FAMU
  • určeno pro akademické pracovníky, ale také magistry a doktorandy

  • s čím můžeme pomoct - poradenská a administrativní pomoc, před podáním žádosti i v průběhu řešení projektu, pomoc s integrací, vytvoření podmínek pro práci

  • interní finanční podpora - hlavní okruhy, na co je a jakým způsobem možné získat finanční příspěvek od proděkanky pro vědu a výzkum, viz materiál + interní grantové soutěže AMU

  • vycházíme z Strategického plánu MŠMT pro oblast vysokých škol 21+, Zákona o vědě, Strategického záměru AMU a FAMU, Národní politiky VaVaI 21+, výnosu o dkr, výnosu o sgs, plánu Dvořáka s těmi hlavními oblastmi v rámci Realizace plánu 2020, Metodiky 2017+...

  • hlavní výzkumné oblasti na FAMU - k tomu odkaz na ty výsledky z minulých let

  • kontakty - proděkanka, grantová referentka, prorektor a jeho oddělení, i Jitka?  

  • hlavní cíle pro oblast VaV v rámci dlouhodobého záměru 22-24 (až bude schválen příští rok)