FAMU

Anna WOWRA

Program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Obor: Režie
Ročník: 2. bakalářský
E-mail: wowra01@st.amu.cz