FAMU

Lun SEVNIK

Program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Obor: Režie
Ročník: 3. bakalářský
E-mail: sevnik01@st.amu.cz