FAMU

Jakub JIRÁSEK

Program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Obor: Režie
Ročník: 2. navazující magisterský
E-mail: jirase01@st.amu.cz