logo FAMU
Orgány, rady a komise fakulty

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA, děkanka
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D., Katedra fotografie
Doc. Mgr. Marek Vajchr, Katedra scenáristiky a dramaturgie
Mgr. Vladimír Skall,  Katedra zvukové tvorby
Myroslava Klochko, studentka
Mgr. Markéta Ambrožová, vedoucí knihovny
 
host: Ing. Jindřich Kolek, Ph.D., MBA, tajemník