FAMU
Orgány fakulty

Vedení fakulty:

Děkan: Mgr. Zdeněk Holý

Proděkani:

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. – věda a výzkum
Mgr. Marek Vajchr – studijní záležitosti
Ondřej Zach – zahraniční vztahy 

Tajemník fakulty: Ing. Jindřich Kolek, MBA

Sekretariát děkanátu: Mgr. Lada Buzická
 
Katedry a jejich vedoucí:

Centrum audiovizuálních studií (CAS) – Eric Rosenzveig
Katedra animované a multimediální tvorby (KAT) – Doc. Michaela Pavlátová
Katedra dokumentární tvorby (KDT) – Doc. Karel Vachek
Katedra fotografie (KF) – Doc. Štěpánka Šimlová
Katedra kamery (KK) – Prof. Jaroslav Brabec
Katedra produkce (KP) – Doc. Ivo Mathé
Katedra režie (KR) – Mgr. Bohdan Sláma
Katedra scenáristiky a dramaturgie (KSD) – Doc. Petr Jarchovský
Katedra střihové skladby (KSS) – Doc. Ivo Trajkov
Katedra zvukové tvorby (KZT) – Mgr. Pavel Rejholec
FAMU International (FI) – odb. as. Ondřej Zach
 
Účelové zařízení:
Studio FAMU - ředitel DiS. Ondřej Šejnoha
 
 Akademické orgány:

  • Umělecká rada FAMU
  • Technologická komise
  • Oborová rada
  • Kolegium děkana
  • Ediční komise
  • Fakultní grantová komise
  • Knihovní rada
  • Disciplinární komise
  • Komise pro vnitřní hodnocení FAMU
  • Akademický senát FAMU