FAMU
Orgány, rady a komise fakulty

Vedení fakulty:

Děkan: Mgr. Zdeněk Holý

Proděkani:

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. – věda a výzkum
Doc. Mgr. Marek Vajchr – studijní záležitosti
Ondřej Zach – zahraniční vztahy 

Tajemník fakulty: Ing. Jindřich Kolek, Ph.D., MBA

Sekretariát děkanátu: Mgr. Lada Buzická
 
Katedry a jejich vedoucí:

Centrum audiovizuálních studií (CAS) – Doc. Mgr. David Kořínek
Katedra animované a multimediální tvorby (KAT) – doc. Michaela Pavlátová
Katedra dokumentární tvorby (KDT) – RNDr. MgA. Alice Růžičková
Katedra fotografie (KF) – doc. Martin Stecker
Katedra kamery (KK) – prof. Jaroslav Brabec
Katedra produkce (KP) – MgA. Karla Stojáková
Katedra režie (KR) – Mgr. Bohdan Sláma
Katedra scenáristiky a dramaturgie (KSD) – doc. Petr Jarchovský
Katedra střihové skladby (KSS) – doc. Ivo Trajkov
Katedra zvukové tvorby (KZT) – doc. Mgr. Pavel Rejholec
FAMU International (FI) – Ondřej Zach
 
Účelové zařízení:
Studio FAMU - ředitel Ondřej Šejnoha, DiS.
 
 Akademické orgány:

  • Umělecká rada FAMU
  • Technologická komise
  • Oborová rada
  • Kolegium děkana
  • Ediční komise
  • Fakultní grantová komise
  • Knihovní rada
  • Disciplinární komise
  • Komise pro vnitřní hodnocení FAMU
  • Akademický senát FAMU