logo FAMU
Zápisy z jednání

ZÁPISY OBOROVÝCH RAD

Doktorský studijní program Teorie filmové a multimediální tvorby: 

 
Doktorský studijní program Výzkum a teorie audiovize: 

 
.
.