Random Image

Pavlína Junová - ombudsmanka FAMU

OMBUDSMANKA FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Ombudsmanka FAMU je nezávislá osoba, která pedagogicky nepůsobí na FAMU, je poradkyní děkanky FAMU a rektorky AMU, a svým působením vytváří prostor pro důvěrnou pomoc studujícím, zaměstnancům a zaměstnankyním FAMU. Jejím posláním je spoluvytvářet bezpečné a spravedlivé studijní a pracovní prostředí, podpora diverzity a zvyšování přístupnosti studia studentům se speciálními potřebami. Ve své činnosti se zaměřuje zejména na mediaci či jiný odpovídající způsob řešení sporů a stížností za účelem ochrany studentů a studentek, vyučujících i dalších pracovnic a pracovníků. Svým působením přispívá k rozvoji vnitřní kultury a férového a demokratického fungování FAMU. 

Mgr. Pavlína Junová vystudovala jednooborovou Psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala prezenční část psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii. V rámci desetileté praxe se věnuje především psychoterapii a psychologickému poradenství. Profesně se věnovala práci s dětmi, dospívajícími, dospělými i rodinami. Má zkušenost se skupinovou i individuální prací. Aktuálně pracuje jako psychoterapeutka v Psychosomatickém centru Praha. V rámci soukromé praxe se věnuje párové terapii a dále působí jako supervizorka pro tým pracovníků v sociálních službách.  Jako dobrovolnice Bílého kruhu bezpečí pracuje s obětmi trestných činů. Má zkušenosti s tzv. zvlášť zranitelnými obětmi. 

Kontakt:
E-mail: pavlina.junova@famu.cz
Mobil: +420 737 389 034
Konzultace: každé úterý, 09:30 - 11:30, U7

TAJEMNICE OMBUDSMANKY

Michaela Evans, BA (Hons) vystudovala velštinu a právo ve Velké Británii, na Aberystwyth University, a postgraduální advokacii na Manchester Metropolitan University. Ve Velké Británii také až do roku 2019 žila a profesně působila. V roce 2015 působila jako Casework Officer v týmu Ombudsmana pro veřejné služby ve Walesu. V roce 2016 absolvovala stáž u Soudního dvora Evropské unie (v kabinetě britského soudce Christophera Vajdy KC) a posléze zasedala jako smírčí soudce (Magistrate/Justice of the Peace) u oblastních trestních soudů. Po návratu z Velké Británie poté v Praze do roku 2021 provozovala advokátní praxi, se specializací na rodinné právo s přeshraničním prvkem. Michaela je školená mediátorka při Asociaci mediátorů České republiky a absolvovala mediační výcvik v občanských sporech u společnosti ADR-ODR International Ltd., ve Velké Británii. V současnosti má jako evropský usazený advokát pozastavenu činnost, studuje magisterské studium Orální historie-soudobé dějiny na Univerzitě Karlově a připravuje se na zkoušky Zapsaného mediátora, které ji umožní vést samostatnou mediátorskou praxi.

Michaela Evans - tajemnice ombudsmanky

O ZALOŽENÍ INSTITUTU

První ombudsmanka FAMU Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková navázala spolupráci s fakultou na podzim roku 2020 s cílem ustanovení tohoto institutu a zlepšení etické kultury vnitřního prostředí, který byl iniciativou děkanky FAMU Andrey Slovákové. Pomohla nastavit a definovat standardy a postupy práce ombudsmanky, které jsou definované v Chartě ombudsmanky. Model vybudovaný na FAMU a inspirovanými dobrými praxemi ze zahraničí, se stal inspirací pro několik dalších českých vysokých škol. 

Důležitou součástí činnosti ombudsmanky FAMU byla takéorganizace vzdělávacích workshopů, seminářů a webinářů. Klára Laurenčíková jich realizovala šest – tématy byly podpora duševního zdraví, transgender a nebinarita, diskriminace ve školním prostředí, komunikace a sebepéče při krizové události a v neposlední řadě situace ukrajinských, ruských a běloruských studentů a studentek v návaznosti na válku na Ukrajině.

Klára Laurenčíková v rámci svého působení uspořádala ve spolupráci s Feministickou institucí Kolokvium ombudsmanky FAMU s heslem bezpečné a důstojné prostředí vysokých škol a role ombudsmana v jeho podpoře. Akce se uskutečnila v lednu roku 2022 ve Studiu FAMU a kombinovanou formou se jí zúčastnily více než dvě desítky českých i zahraničních přednášejících a přibližně 120 účastníků a účastnic z České republiky i zahraničí, mezi nimi hosté angažující se v oblasti ombudsmanství, etiky vzdělávání a lidských práv, například rakouský studentský ombudsman a prezident Evropské sítě ombudsmanů ve vyšším vzdělávání (ENOHE) Josef Leidenfrost, německá ombudsmanka pro vědu Hjördis Czesnick či zástupkyně iniciativy NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET Marie-Luisa Purkrábková. Jednalo se o vůbec první akci věnovanou ombudsmanství na vysokých školách v České republice. Událost položila základní stavební kámen české pobočky evropského sdružení ombudsmanů a ombudsmanek ENOHE. Ve snaze sjednotit snahy o zavedení institutu a šíření myšlenky ombudsmanství napříč českým školstvím iniciovala Klára Laurenčíková coby ombudsmanka FAMU vznik Stále platformy školských ombudsmanů, jejíž první neformální schůze proběhla v Olomouci 18. května 2022 a vytvořila prostor pro sdílení dobrých praxí, způsobů řešení obtížných situací, metod práce a spolupráce s dalšími orgány fakult a univerzit, který umožní tyto instituty dále rozvíjet a kultivovat tak vnitřní prostředí vysokých škol.

V květnu 2022 byla Klára Šimáčková Laurenčíková jmenována vládní zmocněnkyní pro lidská práva a z funkce ombudsmanky FAMU odstoupila.