Random Image

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Odbory AMU zastupují zájmy, práva a potřeby všech zaměstnanců školy, a to především v ekonomické, mzdové, pracovně-právní a sociální oblasti.

CO JE CÍLEM ODBORŮ?

Vyjednáváme v rámci Kolektivní smlouvy výhodnější pracovní podmínky a mzdové ohodnocení, než jaké mohou zajistit individuální pracovní smlouvy.

Na základě zákoníku práce a kolektivní smlouvy bráníme práva zaměstnanců, aktivně se podílíme na jednáních v případech sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci.

Napomáháme zlepšení komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a vytvoření bezpečného a nediskriminujícího pracovního prostředí.


KDY SE NA OBORY OBRÁTIT?

Při porušování zákoníku práce a Kolektivní smlouvy na vašem pracovišti – odborová organizace bude následně daný problém řešit s vedením školy.

Pokud máte konstruktivní připomínky k současné podobě Kolektivní smlouvy AMU. Odborová organizace ráda přivítá vaše podněty a pokusí se je případně zapracovat do aktualizované podoby.

Odbory mohou vyjednávat se zaměstnavatelem místo vás – například při přeřazení na jinou pracovní pozici proti vašemu souhlasu, pokud jste byli propuštěni z práce v rozporu s podmínkami danými zákoníkem práce, nebo v případech šikany na pracovišti.

Svým členům navíc odborová organizace nabízí i bezplatnou právní konzultaci či zastupování u soudu.


KONTAKT

ZO VOS AMU (5100)
Tržiště 18
118 00 Praha 1
odbory.amu@gmail.com
Facebook