Random Image

Akreditované programy FAMU

FAMU vyučuje akreditované bakalářské a magisterské programy v češtině a angličtině a doktorský program v češtině. Akreditace jednotlivých programů se řídí zejména Akreditačním řádem AMU. Akreditační dokumentace k jednotlivým programům jsou veřejně prezentovány na zasedáních Akademického senátu AMU a jsou součástí zápisů tohoto orgánu.