logo FAMU
Grantové soutěže na AMU

MŠMT poskytuje Akademii múzických umění v Praze každoročně institucionální podporu na Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKR) a rovněž  účelovou podporu na Specifický vysokoškolský výzkum (SVV).

Výše této podpory se vždy odvíjí od počtu dosažených vědeckých výsledků v předchozím sledovaném období, jejichž zhodnocení provádí každoročně Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVaI).