logo FAMU

GRANTOVÁ AGENTURA ČR

  • EXPRO

Jussi Parikka, Operational Images and Visual Culture: Media Archeological Investigations (2019-2023)


MŠMT 2020

Lucia Kajánková, Radikální strategie v současné seriálové adaptaci: Hannibal a možnosti tvůrčího kanibalismus.

Lukáš Likavčan, Politiky infrastruktur

Tomáš Oramus, Vztah imerze a audiovizuálního díla

Lea Petříková, Filmy Sandoz a Médecine/Cinéma

Sara Pinheiro, Odraz sociální situace původních obyvatel kanadskéhoYukonu v jejich audiovizuální tvorbě

Michal Šimůnek, Construction of Social Space, and Collective Memory: A Case Study of Vietnamese Ethnic Enclaves in Prague

Jan Bernard, Pět a půl scénáře Ester Krumbachové (2019–2020)

Jan Bernard, Filmová tvorba výtvarníka a fotografa Václava Zykmunda (2020–2021)

Tomáš Dvořák, Umělá inteligence v umění (z pohledu kulturních technik) (2019–2020)

Andrew Fisher, Scale, Measure and Proportion in Contemporary Visual Cultures (2020–2021)

Tereza Hadravová, Současná polská audiovize (2019–2020)

Zdeněk Hudec, Psaní a natáčení historie: Reprezentace holokaustu v českém filmu 1989-2019 (2020–2021)

Marek Jícha, Skener Oxberry pro potřeby digitalizace analogových kinematografických záznamů (2019–2020)

David Kořínek, VR jako nástroj nového typu porozumění (prostorové vztahy jako politikum) (2020–2021)

Josef Ledvina, KF FAMU: Archiv 1975–2020 (2019–2020)

Marie Mravcová, Český román (novela) v českém filmu (2020-2021)

Jussi Parikka, Annual International Conferences at the Photography Department, FAMU in Prague (2020-2021)

Filip Suchomel, Mezinárodní sympozium - Zaostřeno na Asii. Fotografické aktivity v jižní, jihovýchodní a východní Asii v 2. polovině 19. století (2020-2021)