FAMU

GRANTOVÁ AGENTURA ČR

  • EXPRO

Jussi Parikka, Operational Images and Visual Culture: Media Archeological Investigations (2019-2023)


MŠMT 2019

Martin Čihák, Česká škola střihové skladby

Haruna Honcoop, Recepce čínské nezávislé dokumentární tvorby na zahraničních filmových festivalech

Tomáš Oramus, Porování vlivu zvukových formátů Dolby Atmos a 5.1 na diváka

Sara Pinheiro, Zvuky digitálních nerealit III

Michal Šimůnek, Vizuální dokumentace kulturních domů a jejich architektonických a sociokulturních proměn po roce 1989
 

Jan Bernard, Pět a půl scénáře Ester Krumbachové (2019–2020)

Tereza Czesany Dvořáková, Studio FAMU. Kapitoly z dějin školního producentství ( 2018–2019)

Eliška Děcká, Neanimovaná animace Studia Bratří v triku 70. a 80. let a její přínos současné animační generaci (2019)

Tomáš Dvořák, Umělá inteligence v umění (z pohledu kulturních technik) (2019–2020)

Tereza Hadravová, Současná polská audiovize (2019–2020)

Marek Jícha, Skener Oxberry pro potřeby digitalizace analogových kinematografických záznamů (2019–2020)

Josef Ledvina, KF FAMU: Archiv 1975–2020 (2019–2020)

Sara Pinheiro, Acousmatic Foley (2019)

Michal Šimůnek, Znovuvynalézání fotografie: techniky remediace z pohledu archeologie médií (2018–2019)

Marek Vajchr, Zrození literární fikce z ducha kinematografie (2019)

Ondřej Zach, Zlatý věk televize? Serializovaná audiovizuální tvorba v éře digitální distribuce obsahu (2019)