Random Image

VARHANÍK A PEDAGOG KAREL PAUKERT OBDRŽÍ 13. ŘÍJNA ČESTNÝ DOKTORÁT AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Na návrh Hudební a taneční fakulty bude dne 13. října 2022 od 14. hodin v Sále Martinů Hudební a taneční fakulty udělen čestný titul doctor honoris causa varhaníku Karlu Paukertovi. Čestný doktorát je spolu se jmenováním profesorem a Zlatou medailí rektorky AMU nejvyšším oceněním života a díla, které univerzita uděluje. Karel Paukert titul obdrží za svůj zásadní přínos v oblasti rozvoje oboru varhanní hry a šíření a propagace české hudby v zahraničí.

Karel Paukert (*1. 1. 1935) je znám zejména jako varhaník, ale působí také jako umělecký kurátor, hudební pedagog a hobojista.

Po studiích na Pražské konzervatoři ho zásadně ovlivnilo setkání s varhaníkem Gabrielem Verschraegenem, které podpořilo jeho touhu po hudbě ale i po životě ve svobodném světě. Přes legální vycestování na Island, kde působil jako první hobojista v tamním Národním orchestru, se rozhodl zakotvit v belgickém Gentu na Královské konzervatoři právě ve třídě profesora Verschraegena, kterého později zastupoval jako varhaník v gentské katedrále Svatého Bavona a stal se rovněž jeho asistentem na konzervatoři. V roce 1964 emigroval do USA. Jeho prvním angažmá ve Spojených státech amerických byla pozice asistenta na Washingtonově univerzitě v Saint Louis. Od roku 1968 do 1974 byl profesorem varhanní hry na Northwestern v Evanstonu v Chicagu, od roku 1974 do 2004 zastával funkci ředitele hudební sekce na Clevelandském Museum of Art. Od roku 1976 vyučoval na Hudebním institutu v Clevelandu, kde byl rovněž až do nedávna varhaníkem a sbormistrem v kostele sv. Pavla. Po roce 1989 se začal pravidelně vracet do Čech. V Americe se zasloužil o propagaci české barokní a klasické světské a chrámové hudby a soudobých českých skladatelů. Byl vyznamenán uznáním Americké společnosti skladatelů a nakladatelů za propagaci soudobé hudby (ASCAP), za celoživotní přínos v oblasti hudby obdržel cenu časopisu Northern Ohio Live a uznání „Významný občan” University Heights v Ohiu. Hudební institut v Clevelandu mu udělil titul Doctor honoris causa. V současné době žije v Clevelandu, vyučuje varhanní hru, koncertuje a píše knihu Paměti, ve které se vrací ke vzpomínkám na dětství a na své hudební kořeny, k osudovým setkáním i touze po svobodě.

Akademie múzických umění v Praze uděluje čestný doktorát osobnostem z oblasti divadla, filmu, hudby a tance již 26 let. Titul od rektorů univerzity dosud převzalo celkem 18 osobností mezi nimi například Agnieszka Holland, Ladislav Smoček, Jiří Bělohlávek, Václav Havel, Miloš Forman či Martin Huba.

 

23. září 2022